ג'נוסייד (רצח עם) - סיכום לבחינה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2009
מספר מילים 7937
מספר מקורות 100

תקציר העבודה

א שאלה 1
הגיון "השעיר לעזאזל" מאפיין מקרי ג'נוסייד רבים. בחרו שני מקרים והדגימו באמצעותם את הגיון "השעיר לעזאזל": –          מה היו האתגרים שאיתם נדרשו להתמודד המבצעים, שעודדו אותם לפנות אל אסטרטגיית "השעיר לעזאזל"? –          כיצד הוסברה אשמתם של הקורבנות? שאלה 2
האם ניתן לומר שבכל מקרה ג'נוסייד נמצא הבדלים דתיים בין המבצעים לקורבנות? הציגו שתי דוגמאות שבהן שררו הבדלים דתיים בין המבצעים לקורבנות ושתי דוגמאות בהן לא שררו הבדלים שכאלה.
מהי עמדת אמנת האו"ם בסוגיה? שאלה 3
האם ניתן לטעון שהקומוניזם תמיד מוביל לאירועי ג'נוסייד? הדגימו את תשובתכם על פי שלוש מקרים? שאלה 4
האם הבדל בין ההוטו לטוטסי וההבדל בין הארמנים לטורקים הוא אותו ההבדל? כיצד ניתן לקשור את העניין לכך שבשני המקרים התחולל ג'נוסייד? שאלה 5
האם ניתן לומר שבמקרה הצועני הייתה כוונה ברורה וחד-משמעית של הנאצים לחולל ג'נוסייד? בתשובתכם הציגו טיעונים גם לחיוב וגם לשלילה. מהי הגדרת הכוונה על פי אמנת האו"ם? שאלה 6
מדוע הכתר האנגלי תמך באינדיאנים? כיצד עניין זה בא לידי ביטוי? כיצד עובדה זו השפיעה על יחסם של המתיישבים הלבנים לאינדיאנים? ב שאלה 1 (
5 נקודות)     הסבירו את הקונפליקט שבין הקומוניסטים בברה"מ והאוכלוסייה החקלאית:
–          מדוע התנגדה האוכלוסיה החקלאית למהפכה יותר ואחרת מאשר האוכלוסייה העירונית?
–          מה היתה טכניקת ההשמדה? –          מדוע ניתן להגדירה כג'נוסייד?        שאלה 2 (
5 נקודות) דונו בתופעת ההכחשה על פי מקרה רלוונטי. בתשובתכם ציינו: –          מהי בדיוק תופעת ההכחשה? –          מדוע היא מתרחשת במקרה שבחרתם? –          ממתי ניתן לדבר על תופעת ההכחשה במקרה שבחרתם? –          מדוע התחילה דווקא אז?    שאלה 3 (
5 נקודות) מה היתה השפעתה של מלחמת ויטנאם על מה שהתרחש בקמבודיה בין השנים 1975-1979? מדוע אין זה נכון לראות את מה שהתרחש שם אך ורק כתופעת לוואי של מלחמת ויטנאם? שאלה 4 (
5 נקודות) האם פרוייקט ההשמדה הנאצי בכללותו ניתן להגדרה כאירוע אחד כולל או האם יש לראותו כמספר אירועי השמדה שונים? הציגו טיעונים המסבירים מדוע נכון לראותו כאירוע יחיד כולל וגם טיעונים המסבירים מדוע אין זה נכון לכלול את אירועי ההשמדה השונים יחדיו?    שאלה 5 (
5 נקודות)  הציגו את התפקיד ששיחקו תורת הגזע, הלאומיות והקומוניזם בפריצתם של אירועי ג'נוסייד. הסבירו בקצרה מהי כל אחת מהאידיאולוגיות הללו והציגו דוגמא לאירוע ג'נוסייד הקשור בהם.     שאלה 6 (
5 נקודות) מהו המרכיב הקולוניאלי בג'נוסייד ברואנדה? מדוע אין זה נכון לראותו כמרכיב היחיד? ג שאלה 1
  הן המקרה הקמבודי והן המקרה הרואנדי התרחשו בהקשר של דה-קולוניזציה. הסבירו בקצרה מהי דה-קולוניזציה והציגו את ההשפעה של העניין על מה שהתרחש בכל אחד מהמקרים.   שאלה 2
  האם הג'נוסייד הארמני התרחש על רקע של עוינות דתית ? נמקו את תשובתכם. שאלה 3
  הציגו את סוגיית הכוונה כפי  שהיא באה לכדי ביטוי באמנת האו"ם למניעה וענישה של הפשע ג'נוסייד. האם ניתן למצוא כוונה שכזאת במקרה האינדיאני? האם ישנה תשובה חד משמעית ? נמקו.    שאלה 4
  מהו הגולאג ? האם אמנת האו"ם חלה על מה שהתרחש שם ? באיזה אופן ?    שאלה 5
  מה היתה מדיניותו של הרייך השלישי כלפי הצוענים ? האם היתה זו מדיניות חד משמעית ? נמקו.
שאלה 6
  מדוע סין התנגדה בעצם לבודהיזם הטיבטי ? מדוע הטיבטים סירבו לוותר עליו ?   ד שאלה 1
  הציגו ג'נוסייד שהתרחש בהקשר לאומי. הגדירו בקצרה מהי לאומיות והסבירו כיצד היא קשורה למקרה שבחרתם. שאלה 2
  מה הקשר בין ג'נוסייד ומלחמה ? האם כל אירועי הג'נוסייד מתרחשים בזמן מלחמה ? הדגימו את תשובתכם באמצעות 3 מקרים (לא משנה מאיזה סוג). מהי עמדת אמנת האו"ם בהקשר זה ? שאלה 3
  מהו הגולאג ? האם אמנת האו"ם חלה על מה שהתרחש שם ? באיזה אופן ?    שאלה 4          האם האידיאולוגיה הקומוניסטית היא ג'נוסיידאלית בהכרח ? נמקו       שאלה 5
      הן המקרה הקמבודי והן המקרה הרואנדי התרחשו בהקשר של דה-קולוניזציה. הסבירו בקצרה מהי דה-קולוניזציה והציגו את ההשפעה של העניין על מה שהתרחש בכל אחד מהמקרים.   שאלה 6
  האם המקרה הטיבטי מהווה דוגמא של ג'נוסייד בהקשר קולוניאלי ? נמקו   ה שאלה 1
  האם הג'נוסייד הארמני התרחש על רקע לאומי ?
נמקו תוך שאתם מגדירים מהי לאומיות. שאלה 2
  הציגו את סוגיית הכוונה כפי  שהיא באה לכדי ביטוי באמנת האו"ם למניעה וענישה של הפשע ג'נוסייד. האם ניתן למצוא כוונה שכזאת במקרה הסובייטי ? האם ישנה תשובה חד משמעית ? נמקו.      שאלה 3
  מה חשיבותה של תורת הגזע בג'נוסייד הרואנדי ?
הסבירו תוך שאתם מגדירים מהי תורת הגזע.    שאלה 4
  האם יש הבדל בין מה שהתרחש בקמבודיה ומה שהתרחש בטיבט ?     שאלה 5
  האם מבחינתם של הנאצים היה ההבדל בין היהודים והצוענים ? אם כן מהו ? והאם מדובר בהבדל מהותי או מכריע ? נמקו  שאלה 6
  מדוע תמכו האינדיאנים באנגלים ב1776 ומדוע הם תמכו בדרום במהלך מלחמת האזרחים ? האם ניתן לזהות הגיון משותף שהוביל למשגים היסטוריים טראגיים אלה  ?