בימי שואה ופקודה - - ציון: 95

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 15
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 2295
מספר מקורות 100

תקציר העבודה

            שאלות המטלה שאלה
1      (60 נקודות) קראו את המחקרים המתייחסים לגטו לודג' וענו על השאלות הבאות:
א.   מה עמד ביסוד ההחלטה לסגור את הציבור היהודי בגטאות?
ב.    מה יחודו של גטו לודג' בהשוואה לגטאות אחרים?
התייחסו להיבטים הבאים: בידוד וניתוק, מינהל פנימי, מידת שיתוף הפעולה עם הנאצים, עבודה וייצור, דפוסי התנגדות, משך קיומו.
שאלה
2      (40 נקודות) קראו את הדברים הלקוחים מיומנו של אדם צ'רניאקוב, וענו על השאלות הבאות:
"7.1.1942
בבוקר הקהילה. אחר כך אצל אוארסוואלד. הצעתי, שיפנה אל השלטון העליון ויבקש שישחררו את הנידונים למוות [בבית הסוהר היהודי]. יהא זה פיצוי בעד הפרוות שסופקו.
הדגשתי שביקשתי מכסת מזון נוספת לאותה מטרה, אולם מוטב לי לוותר על המזון, אם באה בחשבון הצלת אנשים רבים כל כך. הוספתי שמן הסתם עובר התהליך הרשמי דרך הקומיסאר אל המושל ואל המושל הכללי. הקומיסאר ענה, שעניין השחרורים הוא בסמכותו של המושל בלבד. ביקשתי אפוא, שבשם אנושיות יגיש הצעה מתאימה אל המושל. אחר חילוף דעות ממושך הבטיח לי חגיגית לעורר את עניין שחרור הנידונים אצל המושל".
א.   הציגו את אדם צ'רניאקוב.
ב.    מה ניתן ללמוד ממסמך זה על תפקידו של היודנראט? ומה היו תפקידיו הנוספים?
ג.     מה היה מקור כוחו וכיצד התקבל ע"י הציבור היהודי?
ד.    האם לתפיסתכם יש להתייחס לכלל היודנראטים כמייצגים תופעה אחת, או שמא יש להבחין בין מקרים שונים ולבחון כל אחד לגופו?
התבססו על הגישות המחקריות השונות ולוו את תשובתכם בדוגמאות.

1 א הגטו הינו צורת התיישבות שנכתבתה על היהודים ובמידת מה מאפיינת את השואה (למרות שלא כל היהודים נסגרו בגטאות). המטרה היתה למעשה לרכז את היהודים כולם במקום אחד צפוף ומנוכר, כאשר היציאה ממנו אסורה בתכלית (למעט יחידי סגולה בתקופה מסויימת). גם בימינו, אם נתנתק לרגע מהאסוציאציות של ימי השואה, מקובל לבודד אנשים הנגועים במחלות מדבקות (למשל חולי טיפוס) או שמהווים סכנה לסביבתם (למשל עבריינים פליליים). כך למעשה התייחסו הנאצים ליהודים בהתאם לאידיאולוגיה שלהם – כאנשים (ספק אנשים) המפיצים מחלות ומסכנים את הסביבה הארית. באידיאולוגיה הנאצית הוצגו היהודים תמיד כ"אנטי גזע" שמטרתו לזהם את הגזע הארי ולשלוט בו. ע"פ עיקרון זה, סגירת היהודים בגטאות הינה מתבקשת מבחינתם של הנאצים. כמו כן הנאצים ניצלו את חומות הגטו על מנת להרעיב את היהודים, להשפילם ולמעשה לשלוט ביהודים כמקום ריכוז מוגדר לשליחה לעבודות כפייה ולאחר מכן גם למחנות ההשמדה.

1 ב גטו לודג' הינו הגטו השני שהוקם תחת שלטון הרייך השלישי, ואחד מהגטאות הגדולים ביותר בפולין הגרמנית.
גולדו של הגטו היה כ-4 דונם כשמתוכם רק 2.5 דונמים כשירים למגורים, וחיו בו קרוב ל-200,000 יהודים מלודג' ויהודים שגורשו ממקומות אחרים.
משך קיומו כאמור הגטו בלודג' הינו השני שהוקם בפולין. הצו על הקמתו נתקבל ב-10 בדצמבר 1939 וחיסול הגיטו נתבצע באוגוסט 1944. סך הכל זמן קיומו הינו ארבע שנים וארבעה חודשים. מה שהופך את גטו לודג' לגטו שהתקיים זמן רב יותר מכל האחרים. זמנו הממושך של קיום הגטו הינו בשל סיבות שונות…