מקומם של בתי הספר במניעת עבריינות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2010
מספר מילים 3329
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

מקומם של בתי הספר במניעת עבריינות תוכן עניינים
מבוא …3
פרק
1 – סיבות וגורמים לעבריינות .4
– 6
פרק
2 – דרכי מניעה וטיפול בעבריינות –7
– 9
סיכום 10 ביבליוגרפיה -.11
מבוא
כל חברה מגבשת לעצמה מערכת של ערכים ונורמות ודורשת מחבריה מידה מסוימת של קונפורמיות. לרוב, אין כל התנגדות מצד החברים במילוי הנורמות והערכים, אך כמו בכל קבוצה יש את היוצאים מן הכלל ואלו מכונים הסוטים.
הסטייה אם כן היא הפרה של נורמות תרבותיות. הסטייה החברתית יכולה להיות חיובית או שלילית, כשהמכנה המשותף הוא מידת השוני של היחיד בתוך הקבוצה. הגדרת הסטייה משתנה בהתאם לנורמות התרבותיות של כל חברה ולרוב אנשים מוגדרים כסוטים רק לאחר שתויגו כך על ידי החברה. עבריינות נוער מוגדרת כהפרת החוקים שנקבעו על פי החוק בידי הצעירים שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים (משוניס, 1999).
האלימות הרווחת כל כך בחברה בכלל ובבתי הספר בפרט, מעמידה את הרשויות בפני אחריות ואת אנשי השטח, מורים ומנהלים, בפני אתגר מיוחד – להקטין את שכיחות המצבים באלימות בביה"ס ולהשפיע על מה שקורה בחברה בכלל.
הטענה הרווחת היא שאין במערכת כלים יעילים להתמודד עם התופעה. העבריינות הינה תופעה שכיחה ומתגברת שמופיעה כמעט בכל הקשר של חיינו: במשפחה, במקומות בילוי, במגרשי ספורט ובבתי ספר, ופוגעת באופן משמעותי באיכות החיים.
בבית הספר יש לתופעה השפעה על הביטחון האישי של הילדים והמורים. לנוכח עוצמת האלימות ושכיחותה, אין בידינו אפשרות אלא לעסוק בנושא. בידי כולנו מופקד צו חברתי לשקוד ללא הפסקה על גיבוש מדיניות ועיצוב דרך שתוביל לשיפור במצב. בחרתי בנושא זה מאחר ובעברי לקחתי חלק בעמותת "נירים" אשר מטפלת בנוער בסיכון אשר ברובו מגיע משכונות מצוקה ו/או תנאים סוציאליים קשים. במשך כשנה הייתה לי קבוצה אשר בכל יום היינו נפגשים על מנת לעזור להם לבצע את מטלות בית הספר וכמובן בשביל למנוע מהם להסתובב ולעשות "שטויות". בלא מעט מקרים נתקלתי במצבים אשר לא הכרתי ונאלצתי להתמודד איתם על מנת להגיע לליבו של החניך ולהונות אותו ממעשיו, החל מפריצות וגניבות וכלה בשימוש בסמים! בעבודה זו אתייחס לגורמי העבריינות בקרב בני נוער ואבדוק כיצד אפשר להגיע לפתרון הבעיה. אבחן גורמים המשפיעים על בני נוער לבחור את דרך העבריינות ופתרונות למניעת העבריינות של בני נוער כשלבית הספר תפקיד חשוב.