מטלה בנושא השמדת עם. העבודה קיבלה!

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2010
מספר מילים 1872
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

ממ"ן 14                                                                                           
2 .
הסיבות שבעטיין נרדפו ועדיין נרדפים בני העם הטיבטי, ולא פחות מכך התרבות הטיבטית, הן רבות ומגוונות. בין הבולטות שבהן, ניתן לראות את דתם ואמונתם הבודהיסטית, תפיסות לאומיות שונות של הטיבטים והסינים, ניסיונם של הסינים לשמור על שלמות טריטוריאלית של מדינתם ורצונם לשנות את אופי הכלכלה הטיבטית. לפני סקירת הסיבות לרדיפתם, תוצג כאן סקירה קצרה של השלבים השונים של דיכוי העם הטיבטי בידי שלטונות סין בששת העשורים האחרונים. הדיכוי הסיני של טיבט, החל בשנת 1950, בכיבושה של טיבט בידי כוחות הצבא הסיני הקומוניסטי הכיבוש של טיבט – באופן מלא – מתחיל רק ב 59. במשך מספר שנים שמרו שני הצדדים על יחסים תקינים כביכול אשר במהלכן אף נחתם הסכם שמעגן ומסדיר את היחסים ביניהם (הסכם 17 הנקודות). בין השנים 1956 – 1958 התרחשו בטיבט מהומות כנגד השלטון הסיני, אך הן דוכאו בכח רב. בשנת 1959 פרץ המרד הגדול של הטיבטים, שסימל למעשה את נקודת המפנה ביחסים בין העמים.  המרד דוכא באכזריות; עשרות אלפים נהרגו, וכמאה אלף טיבטים, בהנהגתו של הדלאי לאמה, נמלטו להודו. בראשית העשור הבא, גוועו ברעב טיבטים רבים, כתוצאה מ 'הזינוק הגדול קדימה' – ניסיון התיעוש המזורז שביצעו שלטונות סין בארצם וגם בטיבט. במהלך מהפכת …