עבודה בחינוך על החשיבות שבפיתוח יצירתיות אצל ילדים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 1676
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

תוכן עניינים: מבוא 2
א' חשיבה יצירתית מהי? 5-3
ב' חינוך ליצירתיות -..7-6
סיכום –…8
ביבליוגרפיה -9
"יצירתיות היא דבר טוב ואף אחד אינו ממש מתנגד לה. כל אחד זקוק ליצירתיות ולכן יצירתיות היא עניינו של כל אחד.
אבל דווקא משום כך, בסופו של דבר, היצירתיות אינה עסקו של אף אחד ולכן לא קורה כלום וגם לא יקרה הרבה, אלא אם כן יהיה משהו שיגרום לכך" (דה בונו, 1995).
יצירתיות כפי שהיא נתפשת כיום מצויה בכל אדם מלידה בניגוד לתפישות העבר שקיימת רק אצל אמנים. המגמה רואה בכל אדם יוצר בכוח ,המסוגל לבטא יצירתיותו בכל תחומי החיים אם וכאשר יינתנו לו התנאים. יצירתיות באה ליידי ביטוי בראייה והתייחסות רב גונית למצב, לאירוע וחפץ מסוים. חשיבה יצירתית עשויה להוביל לפתרונות בלתי שיגרתים. מצד אחד, טמון בחשיבה היצירתית הפוטנציאל לפרוץ את גבולות הידע הקיים, אך מנגד פתרונות בלתי שיגרתים עלולים לערער את תחושת הביטחון שלנו בשל ההתמודדות עם הבלתי מוכר והבלתי ודאי.
מערכת החינוך בעידן המודרני צריכה לאפשר ולעודד פיתוח מיומנויות של התמודדות עם קצב שינויים מהיר ועם מצבים בלתי שיגרתים.
בעבודה זו ראשית אבדוק מהי חשיבה יצירתית וכיצד היא באה לידי ביטוי ואנסה להראות את החשיבות שבפיתוח יצירתיות וחשיבה יצירתית אצל ילדים.