תקשורת טכנית - 12 עמודים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , ,
שנת הגשה 2011
מספר מילים 2173

תקציר העבודה

העבודה עוסקת בשאלת המחקר הבאה:
שאלת המחקר: כיצד התרבות הארגונית ואישיותו של מנהל המשא ומתן משפיעה על ניהול אסטרטגיות משא ומתן ?
במסגרת הקורס דיווח טכני / תקשורת טכנית.
בעבודה יפורט על המשתנה התלוי – האס' לניהול משא ומתן.
וכיצד הוא משפיע על התרבות הארגונית ועל האישיות (2 משתנים בלתי תלויים).
אבדוק את האינטרגציה בין המשתנים ואבחן את השפעת המשתנים הבלתי תלויים על המשתנה התלוי.
תוכן עניינים:
מבוא

2
פרק ראשון: סקירה ספרותית …
חלק א': משתנה תלוי – אסטרטגיות לניהול משא ומתן …
3-4
חלק ב': משתנה בלתי תלוי – תרבות ארגונית …
4-5
חלק ג': משתנה בלתי תלוי – אישיות …
5-6
פרק שני: אינטגרציה בין המשתנים ובחינת השפעת המשתנים הבלתי תלויים על המשתנה התלוי …
7-9
ביבליוגרפיה …
10