שיקום עבריינים בעלי רקע של התעללות בילדות

תקציר העבודה

תוכן עניינים
1
מבוא -.1
2 התעללות בילדים -2
2 .1 גילוי עריות –4
2 .1.1 קורבנות –.6
2 .1.2 גילוי עריות כטראומה מתמשכת המובילה לPTSD –.7
3 מהתעללות לעבריינות –…9
4 שיקום …13
4 .1 שיקום אסירים בישראל -מנהל עסקים
4 .1.1 שיקום בזמן מאסר –מנהל עסקים
4 .1.2 שיעור החזרה למעגל הפשיעה –17
4 .2 שיקום נפשי -..17
4 .2.1 טיפול משקם קוגניטיבי-התנהגותי …18
4 .2.2 טיפול משקם פסיכודינאמי –…18
5
דיון -..19
6 ביבליוגרפיה –21
אלימות כלפי ילדים במשפחה הוגדרה בעבר על בסיס פגיעה פיזית בילד המסכנת אותו ונראית לעין, על ידי אבחנות רפואיות ומצב בריאותי ירוד שהוא תוצאה של הזנחה. מאז שנות ה-90 הורחבו הגדרות האלימות כלפי ילדים גם לפגיעה נפשית, רגשית או פגיעה אחרת הפוגעת בהתפתחותו, כמו לדוגמא חשיפת הילד לאלימות כלפי מישהו אחר (כמו אבא מכה את אמא) נחשבת להתעללות בשל החוויה השלילית של הילד. ששת הסוגים העיקריים של ההתעללות שהוגדרו הם התעללות גופנית, התעללות מינית, התעללות רגשית, הזנחה פיזית, הזנחה חינוכית והזנחה רגשית. מכל צורות ההתעללות בילדים הבולטת ביותר היא הפגיעה הגופנית שכן בה יהיה קל להבחין לאור הסימנים הנותרים על גופו של הילד. עם זאת, חשוב להבין כי פגיעות גופניות כרוכות כמעט תמיד בפגיעה נפשית. לא ניתן להפריד את הכאב הפיזי מן הכאב הנפשי שגרמו תחושות ההשפלה והעלבון בעת ההכאה. התעללות מינית, גילוי עריות, היא בעילה אסורה, מעשה זימה, יחסי מין של קרובי משפחה האסורים על פי חוק. אירועים אלימים בילדות הם טראומטיים עבור הילדים והשפעותיהם הפסיכולוגיות רבות, בעבודה זו נעסוק בהתדרדרות לפשע ועבריינות.
מחקרים מראים, שרוב הנשים שעוסקות בזנות, וכן בקרב אסירות שהואשמו באלימות או עבירות אחרות,  עברו גילוי עריות, התעללות מינית, או פיזית או הזנחה רגשית (Silbert & Pines, 1981).
הקשר בין עבריינות לקורבנות בילדות הוא רצון הסובל לגרום סבל למישהו אחר (בן דוד, אלק וסילפן, 2000), ולכך מוצעות מספר תיאוריות פסיכולוגיות שיידונו בעבודה זו.
עבודה זו עוסקת בסוגי הטיפולים המשקמים לעבריינים שהם קורבני התעללות בילדות, תוך התמקדות בגילוי עריות וזנות, ומנסה לבחון את יעילותם.