היחס לילדים בתקופת ימי הביניים המאוחרים, כפי שמסתמן מהיחס אל מות הילד, באירופה ובמזרח התיכון

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע ,
מילות מפתח , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 9154
מספר מקורות 27

תקציר העבודה

במחקרים רבים נמצא מגוון דעות בנושא היחס לילדים ולילדות בעבר. כיום ברור כי ישנה ילדות והיא מהווה שלב התפתחותי בחייו של האדם, ולא כפי שנטען בראשית המחקרים אודות היחס לילדים בעבר ע"י אריאס ותומכיו בשנות ה-60. חקר היחס לילדים התפתח לאורך השנים ונמצאו ממצאים רבים המאששים את ההכרה בילדות ומתן יחס חם ואוהב כלפי הילדים בעבר.
במחקר זה מובאת סקירה של היחס לילד החי, דרך פיענוח והסקה מתוך היחס למות הילד, באירופה ובמזרח התיכון בימי הביניים המאוחרים. החקר מתייחס לנצרות ולאסלאם. במהלך המחקר אספנו מגוון רב של תיעודים, ממצאים ועדויות אודות כאבם של ההורים את מות ילדיהם והרצון להצילם ולשמור עליהם בחיים. מלבד זאת, עסקנו במחקר זה גם ביחס ובטיפול בילד החי.