עם + הערות המנחה : ג'נוסייד-10664

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , , , , , , ,
ציון 90
שנת הגשה 2014
מספר מילים 2944

תקציר העבודה

ממ"ן 11
שאלה
1 , א' רפאל למקין (1959-1901), יליד פולין, משפטן יהודי, שלמד באוניברסיטת לבוב, ובסיום לימודיו התמנה לתובע מחוזי. בעקבות פלישת הנאצים לפולין היגר לארצות הברית, ושם כתב טיוטה לחוק בין-לאומי למניעת השמדה מכוונת של קבוצות אתניות, לאומיות ודתיות, נושא שהעסיק אותו מנעוריו. רפאל למקין זכור בעיקר כ"אבי" אמנת האו"ם בדבר מניעת רצח עם והענשת מבצעיו. ב-1933, בכנס משפטנים בין-לאומי במדריד, שדן באחידות החוק הפלילי, רפאל למקין הציע לכלול בספר החוקים הפליליים של האומות, שני פשעים בין-לאומיים חדשים, שהוגדרו לאחר זמן כפשעי ג'נוסייד: פשעים של ברבריות – "מעשי דיכוי והרס המכוונים נגד יחידים כחברים בקבוצה לאומית, דתית או גזעית", ופשעים של ונדליזם -"-  יפה. שאלה
1 , ב' בשנת 1946 החליטה העצרת הכללית של האו"ם כי: "רצח עם הוא שלילת הזכות לחיים מקבוצות שלמות של בני אדם, דבר שמזעזע את מצפונו של המין האנושי וגורמת לאובדן לאנושות כולה, מבחינת התרומה התרבותית או כל תרומה שתרמו קבוצות אלו, והיא נוגדת את החוק המוסרי, את רוחו ואת מטרותיו של האו"ם. מקרים רבים של פשעים מסוג רצח עם התרחשו כשקבוצות גזעיות, דתיות, פוליטיות ואחרות הושמדו, במלואן ובחלקן. העונש על פשעים אלו הוא עניין בין-לאומי". "האספה הכללית מאשרת כי רצח עם הוא פשע על פי החוק הבין-לאומי, כי הוא מעשה המגונה בידי העולם התרבותי וכי מבצעיו ייענשו, בין שהם אנשים פרטיים, אנשי ציבור, או מושלים – בין שהמעשה בוצע כלפי קבוצה דתית, גזעית, פוליטית או אחרת". ב-1948, לאחר דיון בוועדה המשפטית – יפה מאוד.
ציון 50/50 שאלה
2 , א' התקופה הקולוניאלית ברואנדה (1898-1962) התחלקה לשתי תת-תקופות: תקופת השלטון הגרמני, 1898-1916, ותקופת השלטון הבלגי, 1916-1962. הגרמנים ראו ברואנדה ביחד עם ממלכת אורונדי חלק ממזרח אפריקה הגרמנית, שעיקרה היה מה שהפך בשנת
1 918 לטנגנייקה הבריטית. הגבולות הקולוניאליים התבססו על גבולות מסורתיים קודמים.
הממלכות המסורתיות של רואנדה ואורונדי המשיכו להתקיים בתקופה זו במסגרת שיטת השלטון העקיף –שליטת שלטון באמצעות השלטון המסורתי, המקומי.
ממלכת רואנדה התחזקה בתקופה הקולוניאלית בעקבות השלמת כיבושן וסיפוחן של ממלכות ההוטו הצפון מערביות. –
עבודה טובה מאוד סופי 90