ניתוח דוחות כספיים "קסטרו מודל בע"מ" (ציון 96)

תקציר העבודה

תקציר עבודה ניתוח דוחות כספיים – "קסטרו מודל":
מטרת העבודה היא לבצע ניתוח של הדוחות הכספיים של חברת "קסטרו מודל". אמנם לצורך העבודה הספציפית השתמשנו בנתוני הדוחות לשנת 2013, אך המתודות בהן השתמשנו, הרקע על החברה, מבנה העבודה והמחקר רלוונטיים לכל שנה. בנוסף לניתוח הדוחות הכספיים של חברת "קסטרו מודל", ביצענו השוואה מקיפה לדוחות ולמדדים של עוד שתי חברות גדולות במשק ("פוקס" ו"גולף") וכן שימוש באתרים חשובים כגון: מאי"ה (אתר הבורסה לני"ע), מגנ"א (מערכת גילוי נאות) ואתרי כלכלה שונים.
בנתוני העבודה תוכלו למצוא ניתוח מאזן החברה, דוח רווח והפסד, ניתוח דוח תזרים מזומנים, ניתוח יחסי רווחיות, ניתוח יחסי נזילות, מבנה הון, יעילות תפעולית וניתוח מדד ההישרדות של אלטמן.
העבודה היא מקיפה ולצורך הכנתה עשינו שימוש בכ-10 מקורות שונים. העבודה כוללת שימוש בנתוני אמת של החברה וחברות השוואה (Benchmark) כמתואר לעיל, שימוש בשיטות אקונומטריות וסטטיסטיות על מנת לבחון את הנתונים וכן מגוון רחב של נספחים הן מהעיתונות והן מספרות מקצועית אשר יכולים להוסיף על הבנת ניתוח הדוחות.
עבודה זו הוגשה באחת מהאוניברסיטאות המובילות בארץ וזכתה לציון 96.
תוכן עניינים:
פרק 1 – סקירה כללית של החברה ..3-4
פרק 2 – סקירה כללית של הענף בו פועלת החברה 5
פרק 3 – ניתוח דו"ח המאזן –.6-7
פרק 4 – ניתוח דו"ח רווח והפסד -8-9
פרק 5 – ניתוח דו"ח תזרימי המזומנים 9
פרק 6 – ניתוח יחסי רווחיות –.10 פרק 7 – ניתוח היחסים:
נזילות, מבנה ההון, כיסוי ויעילות תפעולית 11-12
פרק 8 – מדד ההישרדות של אלטמן .12
פרק 9 – סיכום ניתוח הדו"חות -..13
פרק 10 – ביבליוגרפיה …מנהל עסקים פרק 11 – נספחים -משפטים-22