סמינריון בתושב"ע מכירת בית כנסת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2013
מספר מילים 8685
מספר מקורות 23

תקציר העבודה

מבוא  2-3
1 .
מכירת דברים שבקדושה לכתחילה או בדיעבד 4-5
2 . סוגי בית כנסת ודרך מכירתם –.6
     1.2. מכירת בית כנסת של כרכים וכפרים -..6-9
     2.2.
מכירת בית כנסת על ידי שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר והגדרתם 9-10   3. מכירת בית כנסת לצורך קדושה -11      1.3.
מכירת בית כנסת כדי לקנות דבר השווה לו בקדושתו –11-מנהל עסקים     2.3. מכירת בית כנסת לצורך מצוות פדיון שבויים -.מנהל עסקים-16
4 .
מכירת בית כנסת לצורך שימוש בזוי –17-20 סיכום .21
מפתח קיצורים ביבליוגרפיים -…22-23
תקציר בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עיני כל ישראל נשואות אליו מכל קצווי ארץ. שלוש פעמים בשנה היו עולים אליו לעבוד את השם ולהתפלל לפניו, והוא היה מרכז החיים הרוחניים של העם. משחרב בית המקדש וגלו ישראל מעל אדמתם, נוצר הצורך להקים בית-תפילה מיוחד, שבו יהיו יהודים מתכנסים לתפילה בציבור. כך נוסד "בית הכנסת" כמקום תפילה וכמרכז רוחני. בנין בית הכנסת נפוץ עד מהרה בכל תפוצות ישראל והיה למרכז החיים הרוחניים של הקהילה היהודית בכל מקום וכך הנביא יחזקאל מתנבא פרק י"א פסוק ט"ז:
            לָכֵן אֱמֹר כֹּה אָמַר אֲדֹנָי ה' כִּי הִרְחַקְתִּים בַּגּוֹיִם וְכִי הֲפִיצוֹתִים בָּאֲרָצוֹת וָאֱהִי לָהֶם לְמִקְדָּשׁ     מְעַט בָּאֲרָצוֹת אֲשֶׁר בָּאוּ שָׁם:
חז"ל בגמרא מסבירים (מגילה כ"ט ע"א) "ואהי להם למקדש מעט" – אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, מאחר שעם ישראל גלה מארצו והתרחק ממקדש ה', ה' יהיה איתנו במקדש מעט, כלומר בתי כנסיות שהם נועדו שנתפלל שם אליו.
בית הכנסת משמש כבית תפילה בימות החול, בשבתות, בחגים ובמועדים. נערכים בו טקסים שהקהילה היהודית כולה חייבת בהם, כמו קריאה במגילת אסתר בחג הפורים, או הקפת בימת בית הכנסת בשירה ובריקודים בחג שמחת תורה. כמו כן נערכים בבית הכנסת טקסים המציינים אירועים חשובים בחייהם של בני הקהילה, כגון טקסי ברית מילה, בר מצווה ובת מצווה, חתונות ואזכרות. לעתים מצויים במתחם של בית הכנסת גם חדרי לימוד, אולם שמחות ומשרדי הקהילה. בית הכנסת משמש, אם כן, מרכז דתי וקהילתי.                                                                       בעבודה זו נעסוק בסוגיות שונות בדבר מכירת בית כנסת, ראשית נעסוק בשאלה האם לכתחילה יש היתר למכור דברי קדושה. או שמא יש היתר רק כשאין ברירה. בהמשך נדון בסוגי בית כנסת והגדרתם ומהו דינם לגבי מכירתם, וכן כיצד נמכרת בית כנסת ועל ידי מי. לאחר מכן נעסוק בדינים הנוגעים בדבר מכירת בית כנסת לצורך גבוהה והשווה לו, וכן מכירתה לצורך מצוות פדיון שבויים. ולבסוף נבחן את הדין בדבר מכירת בית כנסת לצורך שימוש בזוי. בפרקים שישנם בהם ריבוי דעות, סיכמתי את דעותיהם בקצרה.
יש לציין שישנים סוגיות רבות הנידונות בהרחבה בדיני מכירת בית כנסת, אך מקוצר היריעה אין באפשרותי לדון בהם כאן.