סטטיסטיקה א

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
מילות מפתח , ,
ציון 96
שנת הגשה 2013
מספר מילים 420

תקציר העבודה

ממן 13
שאלה 2
פניה 0.6                   0.4
           מייד                                         השארת מס'    0.8                 0.2                 0.75                  0.
5                 רוכש             לא רוכש              נציג חוזר היום             חוזר למחרת                                                       0.6             0.4                   0.4       0.6
                                                              רוכש  לא רוכש        רוכש         לא רוכש              א.      ההסתברות שאדם ירכוש ביטוח: חישוב המסלולים האדומים:
0.6∙0.8+0.4∙0.75∙0.6+0.4∙0.
5 ∙0.4= 0.48+0.18+0.04=0.7
ההסתברות שאדם ירכוש ביטוח היא 0.7
ב.      נחשב כך:
ההסתברות שהשאיר מס, חזרו אליו באותו יום ורכש ביטוח ההסתברות שרכש ביטוח ג.       המאורעות הם לא זרים, אם הם היו זרים לא היו אנשים שנמצאים גם בקבוצה של המשאירים מס' וגם בקבוצה של רוכשי ביטוח, בגלל שיש אנשים שנמצאים בשתי הקבוצות הנ"ל המאורעות אינם זרים.
2 המאורעות הם תלויים, לצורך הוכחה נבדוק אם מתקיים המשפט:
P(A|B)=P(A) 0.4∙0.75∙0.6+0.4∙0.
5 ∙0.4=0.7
0.18+0.04=0.7
0.22≠0.7
השוויון לא מתקיים ולכן המאורעות תלויים.