מערכות בריאות באיטליה

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2015
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

מערכת הבריאות באיטליה n       השלישית בגודלה בגוש האירו והתשיעית בעולם.
n       מ 2011
הכלכלה מתכווצת בכל רבעון.
n       סקטור השירותים הוא הגדול ביותר.
n       התעשייה מהווה
5 % מהתוצר.
n       מדינה יצואנית בעיקר לגוש האירו.
n       עיקר הייצוא הוא ציוד ומיכון – 19%, טקסטיל 12%.
n       שותפות הסחר העיקרי הן: גרמניה 12% וצרפת 11%.
מצגת שקופיות בת 24 שקופיות