תפיסות מגדריות ביפן של לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה, מחקר השוואתי

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 8417
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

יפן, עברה במאה וחמישים השנים האחרונות שינויים רדיקליים רבים בתחום הפוליטי, החברתי, המדיני והכלכלי. אחד התחומים בהם ניתן לזהות שינוי משמעותי מאוד- הוא השינוי ביחס לנשים ובמעמדן החברתי, הפוליטי והמשפחתי. באופן מסורתי, מעמד האישה ביפן אשר ינק ממסורות של הגותו של קונצפסיוס, הבודהיזם ומסורת הסמוראים, היה תלוי ונגזר מהגבר העיקרי אליו הייתה קשורה: האישה היפנית, הייתה כפופה עד לנישואיה לאביה (ובמקרה של פטירת האב- לאחיה) , לאחר נישואיה- לבעלה, ובמידה והאחרון נפטר לפניה- לבנה(Osako, 1978).  ׁמסורת זו הגדירה את האישה ככזו שתפקידיה העיקריים קשורים לטיפול בבעלה, בביתה ובילדיה וצמצמה  עד לאפס את מקומה במרחב הציבורי , את השתתפותה בשוק העבודה ואת יכולתה להשתלב בשדה הפוליטי (Goldstein-Gidoni,
2 012).
יפן המודרנית, חוותה שינויים רבים מאז הכניסה הראשונה של תרבות המערב ב1853. בין השינויים ניתן למנות תהליכי עיור מואצים, שינויים בממשל ובשלטון שהתבטאו בדמוקרטיזציה כללית של החברה – דוגמת מתן זכות הצבעה לחלקים הולכים וגדלים של אוכלוסיית הגברים.
מפנה דרמטי ומשמעותי , ניתן לראות במלחמת העולם השנייה, ובאופן ספציפי- בשנים שאחריה. בשנים אלה, יפן, אשר הפסידה במלחמה לבעלות הברית, הייתה נתונה תחת כיבוש אמריקני. אמנם , הכיבוש האמריקני נמשך תקופה היסטורית קצרה- שבע שנים בלבד, אך בשנים אלה הואצה חדירת התרבות המערבית אל התרבות היפנית, והשלטון החדש היה דמוקרטי הרבה יותר מכל קודמיו. על יפן נכפו שינויים דמוקרטיים מרחיקי לכת דוגמת הרחבת זכות ההצבעה והכללתה לכלל האוכלוסייה, כולל נשים , חקיקה מסוגים שונים אשר הובילה לשינוי באופי השלטון, ועוד (שילוני, 2002).  תהליכים אלו, הובילו בתורם גם לשינוי מסוים במעמדן המסורתי של נשים- אשר תואר לעיל,  ויצרו שינויים במגוון תחומים ובכללם במשפחה, בחברה, בגישה למוסדות חינוך ובאופי התעסוקה.
מגוון גורמים אלה, מרכיב ויוצר את התמהיל אליו מתייחסת שאלת המחקר המרכזית- מעמד האישה ביפן.  באופן ספציפי, המחקר הנוכחי, בוחן בתוך התקופה המודרנית עמוסת השינויים – כפי שתוארו לעיל, את השינויים שנתחוללו לפני-ואחרי מלחמת העולם השנייה, אשר היוותה נקודת מפנה משמעותית בהיסטוריה של יפן המודרנית – ובוחן את השינויים שנתחוללו במעמדן של נשים לפני ואחרי המלחמה במגוון תחומים. כלומר, המחקר הנוכחי, מבקש לבחון את השינויים וההבדלים במעמדן של נשים ביפן בתקופה המודרנית (מ1853 ואילך ) לפני ואחרי מלחמת העולם השנייה, כפי שבא לידי ביטוי במגוון תחומים ובכללם בתחום הפוליטי, החברתי, החינוכי, התעסוקתי מעמדן של נשים בתוך המשפחה ועוד. המחקר יבחן את התקופה מ1853 עד פרוץ מלחמת העולם השנייה ואת התקופה שבין 1945 עד ימינו אנו. המחקר ינסה אף לעמוד ולהציג תמורות שונות שנתחוללו בתוך כל תקופה מהתקופות הללו. תוכן עניינים
מבוא
2-1
סקירת ספרות
3 -16
פרק 1- מעמד האישה ביפן  המסורתית
3 פרק 2- יפן המודרנית- רקע היסטורי
4 פרק 3- מלחמת העולם השנייה כנקודת מפנה 7
פרק 4- יפן שלאחר מלחמת העולם השנייה 9
דיון
1 6-20 סיכום
2 1
ביבליוגרפיה