השמנת יתר [Obesity] – גורמים, אפדמיולוגיה, סכנות ודרכי טיפול

מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 4489
מספר מקורות 22

תקציר העבודה

עבודה בנושא:
השמנת יתר [Obesity] – גורמים, אפדמיולוגיה, סכנות ודרכי טיפול ראשי פרקים תקציר
1 פרק 1 – השמנת יתר
2
1 .1 מהי השמנת יתר [Obesity]?
2
1 .2 השמנת יתר בעולם המערבי : אפידמיולוגיה
3 פרק 2 – הגורמים והסכנות בהשמנת יתר 5
2 .1 הגורמים להשמנת יתר 5
2 .2  הסכנות הבריאותיות בהשמנת יתר 7
פרק 3 – הטיפול בהשמנת יתר 9
פרק 4 – דיון ומסקנות
1 0 סיכום
1 1
ביבליוגרפיה
1 2
                                                                 תקציר השמנת יתר הנה מגפה הגורמת לתחלואה הפוגעת קשות באיכות חייו של החולה ואף מקצרת את תוחלת החיים שלו. מטרת עבודה זו הנה לסקור את תופעת השמנת היתר כמגפה המאפיינת את העולם המערבי. לשם כך, ראשית, נסקור מונחים רלוונטיים באמצעות הספרות המחקרית – נבחן את נושא ההשמנה בעולם המערבי. במסגרת זו, נגדיר תחילה מהי השמנה והשמנת יתר. בהמשך, נסקור את נושא האפידמיולוגיה של ההשמנה בעולם המערבי כמגפה. לאחר מכן, נזהה את הגורמים והסכנות הבריאותיות בהשמנת היתר. בנוסף, נסקור את דרכי הטיפול בהשמנת היתר על פי הרפואה הקובנציונאלית.