ניתוח כתבה בנושא אמירת קדיש על ידי נשים ברחבת הכותל באמצעות ריבוד, גלובליזציה, מגדר ואתניות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2016
מספר מילים 1392
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

בתי הספר למדעי ההתנהגות ולממשל וחברה סמסטר ב', תשע"ג עבודה בקורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' עליכם לבחור כתבה שפורסמה בחצי השנה האחרונה בעיתון או בפורטל אינטרנט, המתארת תופעה חברתית בישראל. הראו את הכתבה למתרגל/ת וקבלו את אישורו/ה לבחירה בכתבה הספציפית. עשו זאת בזמן, ולא ברגע האחרון! נתחו את התופעה החברתית על פי שניים מהנושאים שנלמדים בסמסטר זה: ריבוד, גלובליזציה,  מגדר ואתניות. בניתוח התופעה החברתית יש להשתמש בשלושה מאמרים לפחות מהחומר הנלמד (לא כולל משוניס). מאמר אחד לכל נושא ומאמר נוסף לבחירתכם בכל אחד מחלקי העבודה. הנחיות להגשת העבודה: העבודה תוגש בגופן 12 ורווח כפול. לא יתקבלו עבודות ברווח בודד!  היקף העבודה יהיה עד 3 עמודים.
ביבליוגרפיה הכוללת את כל המקורות לעבודה תוגש בעמוד נפרד.
יש לצרף לעבודה את הכתבה, כך שניתן יהיה לקרוא את תוכנה, ולציין בברור את המקור ממנו היא לקוחה.
מועד ההגשה: בתרגיל המתקיים בשבוע המתחיל ב 19-5-2013
.     בהצלחה! בעקבות אירועי החודשים האחרונים בכותל המערבי, נידונה הסוגיה בנושא אמירת קדיש על ידי נשים ברחבת הכותל. בתגובה, שוחחה חברת הכנסת עליזה לביא עם רב הכותל ושכנעה אותו, שההחלטה לעצור נשים שיגידו קדיש היא מיותרת ותביא להתלקחות באזור רגיש. אנסה לענות על השאלה: האם הנשים לא מנסות לערער על מצבן החברתי או שמה הגברים משעתקים את מיקומם בסולם החברתי ולא מאפשרים לנשים להתקדם בו. בניתוח זה אנסה להבין את הסוגיה באמצעות השוואה בין גישתם של דיוויס ומור לבין גישתו של מקס וובר בנושא הריבוד, ובאמצעות השוואה בין גישת הפמיניזם הליברלי מול גישת הפמיניזם הסוציאליסטי בנושא מגדר. את טענותיי אחזק באמצעות מאמריהם של קימרלינג ברוך (2001), ברקוביץ' ניצה (1999) והרצוג חנה (1995).
ריבוד היא שיטה לא שוויונית, שלפיה החברה מדרגת אנשים בסולם היררכי על פי בעלות על משאבים חברתיים. דייויס ומור (הפונקציונליזם), שהריבוד החברתי הוא אוניברסלי ויש לו השלכות מועילות על תפקודה של החברה. ישנו שוויון הזדמנויות מוחלט לפרט והחברה צריכה לדאוג שככל שהעמדות הנתפסות חשובות יותר, יאיישו אותה פרטים מוכשרים יותר.
דבר זה נעשה באמצעות ניעות חברתית. חלוקת הגמול הלא שוויונית ניתנת בכדי למשוך את האנשים המתאימים ומדרבנת אותם לשאוף לתפקידים חשובים יותר (מריטוקרטיה). התזה של דיוויס ומור תסביר שהגברים תפסו את עמדות המפתח מפני שהם "מוכשרים" יותר בעוד שלנשים ניתן שוויון הזדמנויות, אולם הן לא ניצלו אותו בכדי לנסות לעלות בסולם החברתי. הגברים בעלי עמדות המפתח משעתקים-