ניתוח של סדרה (master of sex) באמצעות תיאוריות פמיניסטיות

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 2934
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

             סמסטר א' תשע"ה עבודה מסכמת בקורס תיאוריות פמיניסטיות חלק א' (80% מציון העבודה) השיבו על השאלה הבאה. אורך התשובה עד 4 עמודים.
1 . בחרו תופעה חברתית המעניינת אתכן/ם, כפי שזו מתוארת בכתבה, מאמר, סרט או כל טקסט אחר. תארו בקצרה את התופעה החברתית שבחרתן/ם לנתח, ודונו בה על פי שלוש מבין התיאוריות שנלמדו בקורס, תוך השוואה וביקורת בין התיאוריות השונות. בססו תשובתכן/ם על חומר ההרצאות ועל ארבעה מאמרים לפחות, מרשימת הקריאה.   חלק ב' (20% מציון העבודה) השיבו על השאלה הבאה. אורך התשובה עד עמוד אחד. הם תיתכן סולידאריות נשית ומהו הקשר בין סולידריות זו לשינוי המציאות החברתית? דונו בצורה השוואתית בעמדותיהן של שתי תיאוריות שנלמדו בקורס ביחס לשאלות אלו, והציגו מה עשויה להיות עמדתה של באטלר ביחס לכך. לבסוף, הציגו את עמדתכן/ם ביחס לסוגיות אלו. בתשובתכן/ם התייחסו, בין השאר, לאופן בו תיאוריות אלו מתייחסות למושג האחיות (sisterhood).
הנחיות להגשת המטלה: צרפו לעבודה את הטקסט בו מתוארת התופעה החברתית, כך שניתן יהיה לקרוא את תוכנו, וציינו את המקור ממנו נלקח.
במידה ומדובר בסרט, צרפו תיאור קצר שלו. העבודה תוגש מודפסת (גופן David, גודל 12, רווח כפול). סה"כ אורך העבודה לא יעלה על 5 עמודים. את העבודה יש להעלות לאתר הקורס בתאריך 8.3.משפטים עד השעה 12:00. לא יתקבלו עבודות שיוגשו באיחור.
עבודה מסכמת:
תיאוריות פמיניסטיות חלק א: בחלק זה אנתח את השיח וחייהם של הדמויות שבסדרה "הסקס של מאסטרס" (Master of Sex).
הסדרה, שמתרחשת בשנות ה-50, מספרת על צמד חוקרים, ד"ר וויליאם מאסטרס ווירג'יניה ג'ונסון, שהתפרסמו בשל מחקרם החלוצי בתחום מיניות האדם. ד"ר מאסטרס מחליט לערוך מחקר ג'ונסון מתחילה כמזכירתו של מאסטרס ולאחר שהוא מכיר בתרומתה להצלחת המחקר, הוא משנה את הגדרת משרתה לעוזרת מחקר. הסדרה עוסקות גם בחייהם האישיים של מאסטרס ואישתו, ליבי, ובקריירה של ד"ר ליליאן דה-פול, רופאה בבית החולים, שבו עובדים מאסטרס ווירג'יניה. בשלב מתקדם יותר בסדרה, הופכים מאסטרס וג'ונסון עצמם מצופים למשתתפים בניסוי, כלומר מקיימים יחסי מין עבור הניסוי, ומתחיל קשר רומנטי ביניהם. דרך בחינת הסדרה, אעמוד את מצבן של הנשים בסדרה תוך שימוש בתיאורית הפמיניזם הליברלי, הרדיקלי והתרבותי.
הפמיניזם הליברלי התפתח מתוך התפיסה הליברלית בעידן הנאורות והמהפכה הצרפתית, שראתה את שוויון וזכויות הפרט כדבר החשוב ביותר.
התפיסה הליברלית מבדילה את בני האדם מבעלי החיים בחשיבה הרציונלית ובתבונתם ללא הבדל של דת, גזע ומין. לכן, חברה צודקת היא חברה המעניקה לאינדיבידואלים, נשים וגברים כאחד, זכות שווה למימוש עצמי ובאה לידי ביטוי בחקיקה שווה. בעקבות המהפכה התעשייתית, נוצרו אתיקות נפרדות המיוחסות לגברים ונשים. התחום הציבורי מקושר לגבריות עם פרקטיקות של רציונליות, הצלחה, השגיות ואינטרסים אישיים, בעוד התחום הפרטי מקושר לנשים עם פרקטיקות של רגש, סובייקטיביות, אינטימיות ומוסר. הפמיניזם הליברלי יוצא כנגד השיוך המגדרי הזה בשני גלים עיקריים.
הגל הראשון של הפמיניזם הליברלי עסק בעיקר באי השוויון בין גברים לנשים בחברה ופעל למען השגת שוויון פורמאלי בין המגדרים. מארי וולסטונקרפט (2006), שנחשבה לאחת מ"אימהות" הפמיניזם הליברלי, טענה כי נשים הן החלק החלש והמדוכא ביותר בחברה האנושית. הגברים העמיקו את נחיתותן של הנשים עד כדי…