האם ובאיזה נסיבות יכולים להיחשב מעשי אונס כרצח עם המהווה הפרה של המשפט הפלילי הבין לאומי?

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2011
מספר מילים 1986
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

למרות העובדה שבסכסוכים אשר אירעו בעשורים האחרונים, פעמים רבות, אלימות מינית שימשה ככלי לביצוע טיהור אתני (Etnic Clseansing) או רצח עם (Genocide)‏,  רק בשנים האחרונות החלה הכרה משפטית בין לאומית נרחבת לכך שאלימות מינית יכולה להוות פשע נגד האנושות, פשע מלחמה וכן רצח עם.
הנושא של אלימות מינית ואונס כרצח עם עלה לכותרות במסגרת הטריבונלים הפליליים הבין לאומיים של רואנדה (ICTR), אשר הוקמו בשנת 1994 על ידי מועצת הביטחון של האו"ם במטרה לדון בפשעים החמורים שבוצעו במהלך מלחמת האזרחים במדינה, כאשר במשך כ-100 ימים, בין החודשים אפריל ויולי של שנת 1994, נרצחו ונאנסו מאות אלפי בני שבט הטוטסי (Tutsi) על ידי בני שבט ההוטו (Hutu). במסגרת הטריבונלים, הואשם מושל מקומי ברואנדה, ז'אן-פול אקאיסו (Akayesu) על כך שבמהלך מלחמת האזרחים הוא סייע לבצע אלימות מינית, מכות ורצח כנגד בני טוטסי אשר מצאו מפלט במתחם לשכתו. בית המשפט הרשיע את אקאיסו  ברצח עם בקובעו שהאלימות המינית הייתה חלק מתהליך השמדתם (Destruction) של הטוטסי, ועל כן מעשי האונס והאלימות המינית שבוצעו על ידי ההוטו עונים על הדרישות המשפטיות (אשר יפורטו בהמשך העבודה) על מנת להגדירם כרצח עם תחת המשפט הפלילי הבין לאומי.  כמו כן, במרץ 1993 הגישו בוסניה והרצגובינה תביעה לבית הדין הבין לאומי לצדק (ICJ)  כנגד מה שהיה אז הרפובליקה של יוגוסלביה, בהאשימם את היוגוסלבים בכך שהם מנהלים מערכה של רצח עם כנגד אוכלוסייתם.
אחד הנושאים עליהם היה צריך בית המשפט להחליט הוא האם אונס שיטתי ואלימות מינית בוצעו כחלק מתוכנן מהמערכה של רצח העם.  במקרה זה בית המשפט דחה את הטענה שהשתמשו באונס ובאלימות מינית כרצח עם על בסיס של ראיות לא מספקות, אך בית המשפט הגדיר את התנאים בהם כן אפשר להגדיר אונס כרצח עם תחת המשפט הפלילי הבין לאומי. רשימת מקורות Gill, A. De Vito, D. and Short, D.  “Rape Characterized as Genocide.” SUR- International Journal on Human Rights, no.
10 (June, 2009): 29-51. Lyons, M.A. “Hearing The Cry Without Answering The Call: Rape, Genocide, and The Rwandan Tribunal.” Syracuse Journal of International Law and Commerce, no. 29 (2001): 99-124.
Marino, A. “Bosnia v. Serbia and The Status Of Rape as Genocide Under International Law.” Boston University International Law Journal, no. 27 (2007):
205-229.
Miller, A.A. “From the International Criminal Tribunal For Rwanda to the International Criminal Court: Expanding the Definition of Genocide to Include Rape.” Pennsylvania State Law Review, no. 108 (2003): 349-373.
Nahapetian, K. “Selective Justice: Prosecuting Rape in International Criminal Tribunals for Former Yugoslavia and Rwanda.” Berkeley Women’s Law Journal, no. 14  (1999): 126-135.
Shrot, J.M.H. “Sexual Violence as Genocide: The Developing Law of The International Criminal Tribunals and The International Criminal Court”. Michigan Journal of Race and Law, no. 8 (2002): 503-527