עבודת הגשה סוציולוגיה סמסטר א

תקציר העבודה

העבודה עוסקת בניתוח מחלת האנורקסיה עפ"י שלוש הפרדיגמות בעולם הסוציולוגיה: תיאורית הקונפליקט, הגישה הפונקציונאלית סטרוקטורלית וגישת האינטראקציה הסימבולית.
מטרת העבודה היא להראות כיצד תופעות חברתיות שונות כגון מחלות נפש, מחלות פילולוגיות ועוד מתפרשות באופן שונה ע"י שלוש הפרדיגמות ועפ"י פרדיגמות אלו איזה תפקידים ממלאים תופעות אלו בשמירה על הסדר החברתי הקיים.
מקורות המידע בהם נעשה שימוש במהלך עבודה זו הם בעיקר מצגות שהיו בשיעורים השונים והקלטות שיעורים.