עקרונות הביוטכנולוגיה. ציון: 98 (עם הערות)

תקציר העבודה

העבודה עוסקת בעקרונות הביוטכנולוגיה: תיאוריית ברירת השבטים, אנטיגן, נוגדן, מערכת החיסון, לימפוציטים, חיסונים, זריקת דחף, כרומטוגרפיית זיקה, ליגנד, אימונוגלובולינים, חלבונים, קולונה, קישור, פוליקלונליים, מונוקלונליים, מיאלומה, היברדומה, אלקטרופורזה, סימון פלואורסנטי, אימונותרפיה עוד. עבודת הגשה ממ"ן 14 בקורס עקרונות הביוטכנולוגיה 20455
הוכנה ע"י סטודנטית לתואר ראשון במדעי החיים, האוניברסיטה הפתוחה- בעלת בגרות 5
יח"ל בכימיה. ציון הממ"ן 98
ממ"ן 14- עקרונות הביוטכנולוגיה שאלה מספר 1
א. לפי תיאוריית ברירת השבטים נוצרים באופן אקראי מגוון עצום של לימפוציטים שלכל אחד מהם ייעוד להגיב עם אנטיגן מסוים באופן ייחודי. כאשר החיה נחשפת לאנטיגן כלשהו, התאים הספציפיים ייבחרו לפעול כנגדו באופן ייחודי. קישור האנטיגן לקולטן הייחודי יגרום להפעלת התא (התרבות, גדילה והתמיינות). כלומר, תיאוריה זאת מתבססת על הכנה מראש של מערכת החיסון ולא על ייצור חדש כאשר מתעורר הצורך. היא עוזרת להגדלת טווח הייחודיות של הנוגדנים בכך שבזמן התפתחותו של הלימפוציט הוא "מיועד" להגיב עם אנטיגן מסוים אפילו לפני הפגישה איתו כי יש מגוון רב כל כך של לימפוציטים, שכל אחד מהם "מיועד" להגיב לאנטיגן מסוים, טווח הייחודיות של הנוגדנים הוא גדול מאוד.
ב. היתרון האבולוציוני בעובדה שרק חלק קטן ממולקולת הנוגדן הוא בעל שונות גדולה אבל רוב המולקולה זהה- המתחמים הקבועים גורמים להפעלת מנגנוני פעולה שמסייעים לסילוק האנטיגן ולנטרול שלו. כאשר המבנה זהה, יהיה זיהוי מהיר יותר על ידי מערכת החיסון כאשר צריך להפעיל אותה[גר1] . שאלה מספר 2
א. ניתן להעלות את רמת הנוגדנים בדם על ידי מתן זריקות דחף. לאחר היתקלות חוזרת באנטיגן, תתרחש תגובת חיסון שניונית, מהירה וחזקה יותר מהתגובה הראשונית, שמייצרת זיכרון חיסוני ייחודי לאותו אנטיגן, כלומר, כמות הנוגדנים כנגדו תהיה גדולה יותר ולכן התגובה חזקה יותר.
ב. שיטות להפרדת נוגדנים מתערובת החלבונים שבדם: *כרומטוגרפיית זיקה- ניתן לנצל את תכונת ההיכרות הביולוגית של אזורים שונים במולקולת הנוגדן על ידי קשירת ליגנד שמזוהה על ידי הנוגדן אל נשא שמצוי בקולונה והטענת הקולונה בתערובת החלבונים. החלבונים (האימונוגלובולינים) הספציפיים שרצינו להפריד ייקשרו אל הליגנד שבקולונה ולעומת זאת שאר החלבונים יישטפו החוצה ממנה. לאחר מכן צריך לשחרר את החלבון שקשור לליגנד ולאסוף אותו בכלי נפרד. הליגנד שמשמש לקשירת הנוגדן הרצוי (הספציפי) יהיה אחד מהבאים: 1.
האנטיגן עצמו. 2. חלבון A- חלבון שמופק מדפנות חיידק Staphylococcus aureus-
 [גר1]בעיקר נדרשת כמות קטנה של גנים