ניהול משאבי אנוש

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח
שנת הגשה 2015
מספר מילים 1553
מספר מקורות 6

תקציר העבודה

עבודת הגשה  ניהול משאבי אנוש שאלה1
תהליך הערכת עובדים בארגון הינו תהליך שמטרתו לשפר את ביצועי הפרט והארגון.
התהליך נקרא הערכת 360 המשמש ככלי לאבחון עמדות עובדים ביחס לממונה וביחס לקבוצת העבודה.  התהליך מעריך את ביצועי העובד בעבר ואת ביצועיו הפוטנציאלים בעתיד-
שאלה 2
בעידן של היום מנהל משאבי אנוש המודרני הינו חלק בלתי נפרד ממקבלי ההחלטות בארגון אם בעבר מנהל מחלקת משאבי אנוש היה בעל תפקיד בדרג ניהולי שני או שלישי – כלומר כזה אשר אחראי על כמות מסוימת של עובדים ומהווה חוליה בשרשרת ולא יותר – הרי שהיום.. שאלה 3
תגמול – כלל התמורה החומרית וגם כלל התמורה שאינה חומרית, שמקבל עובד ממקום עבודתו, אשר מניעה את התנהגותו ואת ביצועיו.
במקרה הנ"ל מדובר על תמורה שאינה חומרית מטרת תגמול העובדים:
•         תמיכה באסטרטגיית הארגון •         הערכות יחסיות ההערכה מבוססת על השוואה בין מוערכים שונים …
שיטות הערכה העשויות לסייע לצמצום התחלופה- כמו כן שיטה נוספת אשר עשויה לצמצם את תחלופת העובדים הגבוהה הינה שיטת הערכה 360 שאלה 5
תהליך הגיוס- תהליך באמצעותו הארגון מנסה…

3 שיטות לשיפור מאגר המועמדים לרשת המלונות
1 .מרכז הערכה-
2 .
3.
.
שאלה 6
טעות מיונית מחקרים מראים כי קיימת מגבלה אנושית בעיבוד מידע. כתוצאה מכך אנו משתמשים במנגנונים מפשטים בתהליך השיפוט שלנו לגבי אנשים, הגורם לעתים לטעויות מעריך וטעויות מיוניות.
אפקט ההילה – אפקט ה"דומה לי" – הנטייה למרכז – טעות פיזור – הנטייה להחמיר או להקל – דרכים בהם ניתן לצמצם טעויות מיוניות ניתן לצמצם טעויות מיוניות באמצעות …