עבודה בנושא ציור ככלי לביטוי רגשי אצל ילדים

מוסד לימוד
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2014
מספר מילים 3396
מספר מקורות 9

תקציר העבודה

ציור ככלי לביטוי רגשי אצל ילדים עבודת סיכום בקורס כתיבה אקדמית תוכן עניינים מבוא_ 3
א.        ציור כאמצעי הבעה_ 3
ב.        התפתחות הילד_ 4
ב.1. ממדי התפתחות של הילד_ 4
ב.2. ההתפתחות הרגשית של הילד_ 5
ג.         ציור ככלי לביטוי רגשי אצל ילדים_ 6
ג.1.  הבדל בין ציוריהם של ילדי הגן לציוריהם של ילדי בית הספר_ 6
ג.2. שלבי התפתחות ציור הילד_ 6
ד.        סיכום ודיון 9
ה.        ביבליוגרפיה_ 11
מבוא
השאלה המרכזית שעומדת בבסיס העבודה היא כיצד הציור  משמש כלי לביטוי רגשי אצל ילדים.  כדי לענות על שאלה זו העבודה מחולקת לשלושה ראשי פרקים. הפרק הראשון עוסק בציור כאמצעי הבעה ותפקידו כמערכת תקשורת.  הפרק השני מחולק לשני תתי פרקים, כאשר החלק הראשון עוסק בממדי ההתפתחות של הילד. בתת פרק זה ניתן לראות את ההתפתחות הפיזית והקוגניטיבית בשלבים אלו. החלק השני עוסק בהתפתחות הרגשית של הילד ובתגובותיו בשלבים השונים לאורך ההתפתחות. הפרק השלישי משלב את שני הפרקים הראשונים יחד ולמעשה עונה על שאלת המחקר. הפרק מחולק לשני תתי פרקים.  החלק הראשון עוסק ברקע של ההבדל בין ציוריהם של ילדי הגן לבין ציוריהם של ילדי בית הספר. החלק השני מפרט את שלבי התפתחות ציור הילד תוך נגיעה בסיבתיות של אופן ציורי הילדים בכל שלב ושלב. בפרק זה מופיע המושג מנדלה, זהו למעשה מעגל אליפטי. המנדלה הופיעה כבר בציורים קדומים וסימלה בתרבויות רבות את המחזוריות שבטבע, צורתה עברה מדור לדור ולא נעלמה. כמו כן מוזכר המושג סכמה, זוהי מסגרת ליצירת הקשרים בין חלקי אינפורמציה הקשורים לנושא מסוים והכללתם ביחידה מושגית אחת. (להב, 1987) א.     ציור כאמצעי הבעה הציור, כלי ביטוי  רב-ערך, מהווה כלי ראשוני של חוויות ורגשות. לילד, אשר שפתו עדיין איננה מפותחת וכושר ההבעה שלו מוגבל, הציור משמש ככלי ביטוי חשוב שבעתיים, משום שמערכת הסמלים של הציור ולשונה קרובה מובנת לילד יותר מאשר הדיבור והכתיבה (רימרמן, 1990).
הילדים נמשכים אל פעילות אמנותית יצירתית. כל ילד, בכל מקום בעולם, אם נעמיד לרשותו חומרים, יתחיל לצייר וזאת עוד לפני שיוכל לבטא את עצמו בדיבור(שם). ציור נחשב בעיני מבוגרים רבים כצורת יסוד של הבעה בשביל ילדים בכל שנות הילדות שלהם. על פי כהן ורונן, ילדים מתחילים לצייר בגיל 12 חודשים ומשתמשים בציור כשפה אלטרנטיבית אשר מאפשרת להם להביע את מחשבותיהם ורגשותיהם הפנימיים. כמו שמיומנות הציור מתפתחת כך גם…