תיאטרון מחול

תקציר העבודה

סקירה- תיאטרון מחול – מראשית המאה העשרים ועד זמננו תקציר בעבודה בחרתי לבחון את נקודת המפגש של המחול עם התיאטרון. בכדי לעמוד על טיב המפגש של שני התחומים, נבדוק את המאפיינים השונים של כל תחום ותחום, תיאטרון ומחול, ונסקור את המתרחש בעולם ובארץ בזירה האמנותית הייחודית הזו.
סקירה היסטורית הכרחית על מנת להבין את הקשר בין שני התחומים.
כאשר אנו מבטאים את צמד המושגים (סוגה) תיאטרון ומחול יחדיו, אנו מכוונים לשילוב הבימתי אמנותי של שני התחומים ביחד.
תיאטרון המחול הוא תוצר של תיאטרון הפעולה שהתעצם בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, באמצעות קבוצת יוצרים שפעלה בפריז ואשר ביטאו במחזותיהם גישה חדשה ומהפכנית של תיאטרון המאופיין בדמויות נטולות אופי מוגדר כמו במחזה הקלאסי, שמהלך המחזה מתקדם בהעדר פעולה, ואשר חזרה של מצבים בונה את הסגנון האמנותי. כוונת המחזאים הייתה לבטא את חוסר התכלית הקיומי, את חוסר ההיגיון בחיי האנוש. בקט וברכט, יונסקו וז'אנה יוצרי תיאטרון האבסורד, כפי שהגדיר את סגנונם מרטין אסלין, בספרו "תיאטרון האבסורד" בשנת 1961, השפיעו רבות על עולם המחול כמו גם על התיאטרון העכשווי. ( מנור,2000, עמ' 9 )