מדעי המדינה , חוק הלאום

מוסד לימוד
מקצוע
שנת הגשה 2018
מספר מילים 2067

תקציר העבודה

הפקולטה למדעי החברה המחלקה למדע המדינה עבודת אמצע 2018
האם יש קשר בין רמת הידע על חוק לבין תמיכה פוליטית בו? המקרה של חוק הלאום תרגיל במסגרת הקורס: מבוא למדעי המדינה (56106) בעבודה זו, נבחן את הקשרים בין המשתנים השונים, המובילים לתמיכה בחוק מסוים. הדגש העיקרי יהיה בקשר בין רמת הידע של האזרח על החוק לבין רמת התמיכה בחוק או המעורבות הפוליטית של אותו אזרח. לצורך מחקר זה נשתמש בחוק הלאום כמקרה בוחן. תחילה, ניתן רקע מסוים על שאלה מדעית זו, לאחר מכן נפרסם את ממצאינו ולבסוף נסיק על הקשר הקיים בין רמת הידע לרמת התמיכה. נוסף על כך, נסיק על משתנים נוספים שיכולים לתרום לאותו הקשר או לקשרים אחרים.             על פי מאמרם של פאלדאם ונאנסטד ניתן לראות כי יש לאזרחים שתי דרכים עיקריות להיחשף למידע מקדים .דרך אחת היא חשיפה ישירה לתהליכים ברמת המיקרו כלומר לסוגיות אשר משפיעות עליהם ועל קרוביהם באופן ישיר. דרך שנייה היא חשיפה לתהליכים ברמת המאקרו, כלומר לסוגיות מדיניות וחברתיות אשר משפיעות על הקהילה כולה דרך אמצעי תקשורת שונים . במאמר אפשר לראות את השינוי ברמת הידע אצל אזרחים בין נושא ברמת המיקרו, אבטלה, אשר משפיע באופן ישיר על חייהם ולכן מהווה סיבה למעורבות פוליטית מצד אותם אזרחים לבין נושא ברמת המאקרו, אינפלציה, אשר מעניין את האזרחים פחות, למרות שהוא חלק בלתי נפרד מפתרון האבטלה. נתון זה מבהיר לנו את הפרדוקס שאזרחים יודעים על הבעיות הגלויות שעל סדר היום אבל לא על הפתרון לבעיות אלו.             למרות שקיימות דרכים שונות להיחשף למידע פוליטי, מעורבותם של האזרחים בנושאים פוליטיים פחותה ואינה משקפת את האידיאל הדמוקרטי .לפי המאמר ניתן לראות הבדלים בין רמות הידע של סוגי אוכלוסייה שונים. נשים וצעירים, פחות מבינים מגברים ומבעלי עסקים. זאת ועוד, נאמר כי אין זה משתלם כלל לאזרח הרציונלי להשקיע זמן ומאמץ בניסיון לצבור מידע על סוגיות פוליטיות שונות, מכיוון שהידע הנחוץ לו להחלטות חשובות זמין לו. בכל זאת, אנו –