ליקויי למידה - הפרעות ריכוז וקשב

מקצוע
שנת הגשה 2005
מספר מילים 7518
מספר מקורות 19

תקציר העבודה

תוכן עניינים
  א. הקדמה ב. תקציר   1
ג. מבוא
2
1.      הפרעת ריכוז וקשב
1 .1  הפרעות קשב וריכוז – מאפייני ההפרעה
1 .2  גורמים להפרעת ADD
1 .3  ההשפעות בעקבות ההפרעה – ADD
4
2 . גורמים והשפעות 5
3 . סקירת דרכי טיפול וסיוע קיימים ונפוצים
8
4 . דיון ומסקנות
1 1
5. סיכום
1 2
6 . ביבליוגרפיה
1 3
נספחים                           א.
הקדמה       אלוהים יקר, כל כך קשה לי מבחוץ הכל בסדר, אבל…
האותיות נכתבות לי הפוך, הקריאה שלי מבולבלת, אני יודע הכל אבל התשובה לא יוצאת לי מהפה, הכל נופל לי מהידיים כולם חושבים שאני לא רוצה.
לא מבינים שאני לא יכול עזור לי להיות כמו כולם             זוהי תפילתו של הילד לקוי הלמידה, כפי שהופיעה בפרסומים של אגודת ניצן. ואני ניסיתי להבין אותו.
        ב.
תקציר לקוי למידה הנו נושא רחב ומגוון וכולל בתוכו הפרעות שונות, הנוגעות לתפקודי האישיות. עבודה זו מתמקדת בהפרעות הנוגעות לקשב ולריכוז, עליהם ארחיב בהמשך. שכיחות הופעת ליקוי הקשב וההיפראקטיביות ADHD הנה 3% – 5% בקרב אוכלוסיית בית הספר, כאשר שכיחותה עולה בקרב בנים בהשוואה לבנות ביחס של 4 ל-1. ההפרעה הבסיסית בתסמונת מתבטאת בחמישה תחומים:
טווח קשב וריכוז קצר, פעילות יתר חסרת תכלית ואי שקט פסיכו – מוטורי, אימפולסיביות, רגשנות יתר וקשיים בתחום היחסים הבין – אישיים.
ילדים אלה, הלוקים בלקויי קשב וריכוז, מתקשים בבית הספר, מתקשים במשימות המוטלות עליהם, הם לא ממוקדים, דעתם מוסחת ועוד. יש לציין, כי הפרעות אלו באות לידי ביטוי גם מחוץ לבית הספר, כגון בבית ועם חברים. הפרעה זו של קשב וריכוז קיימת כאשר מתמלאים כל הקריטריונים שנקבעו להפרעה היפרקינטית, אשר עליה יורחב בעבודה, וללא דגש על הפרעת התנהגות – אלא כתסמינים בלבד.
בעבר, לא הייתה הגדרה ברורה לבעיות אלו, כיוון שהמודעות לא הייתה מספקת (ראה נספח מספר 1). המחנכים ואף ההורים ראו בילדים אלו כמתקשים בלימודים וכלא מתאימים למסגרות הרגילות בחינוך. עקב חוסר מיקוד הבעיה, לא היה טיפול תואם, אם בכלל. הילדים המשיכו לסבול מהפרעות והיו נחשבים כחריגים ובלתי נסבלים (ראה נספח מספר 2). נכון להיום, הדעות חלוקום בנוגע לנסיבות ולגורמי ההפרעה, כאשר רב הנסתר מן הגלוי. ניתן למצוא רבים אשר חושבים, כי להם, לכאורה,  יש את פתרון הקסם לבעיות אשר נגרמות כתוצאה מליקויי הלמידה וכמו פטריות לאחר הגשם, מוקמים מכונים לאבחון ומכוני תיקון ולימוד. רבים נופלים בין הכסאות ויש אף אשר נפלטים ממערכת החינוך ומוגדרים כחסרי יכולת. עבודה זו תעסוק בשאלה – האם וכיצד ניתן לשלב ילדים ואף סטודנטים אלו במערכת החינוכית הרגילה, תוך כדי מתן טיפול מתאים. אך, ראשית, יש לעסוק בהגדרת הבעיה ומאפייניה על מנת שתהיה חפיפה בין הבעיה לטיפול בה. הגורמים החשובים להצלחתם האקדמית של הילדים הלוקים בתסמונת הנם, בראש ובראשונה, סביבה תומכת, מנת משכל גבוהה וכן, אבחון וטיפול מוקדמים העוזרים למניעת הפרעות נפשיות משניות.
הסיבה בה בחרתי לעסוק בנושא הנה בעקבות נגיעתה של ההפרעה בתחום האישי. גם אני אובחנתי כבעלת הפרעות ריכוז וקשב וכן, כדיסגרפית, אך רק בגיל
2 1, כאשר במהלך השנים פתחתי טכניקות להתגבר על המכשולים שעמדו בפני.  חשוב מאוד להביא את המודעות להפרעות אלו לידיעת הציבור הריב, בעיקר לידי המורים וההורים. זאת כדי לאתר את ליקויי הלמידה מוקדם ככל האפשר.