קבוצת תמיכה - הנרקומנים האנונימיים

מקצוע
מילות מפתח , , ,
שנת הגשה 2005
מספר מילים 7518
מספר מקורות 12

תקציר העבודה

קבוצות תמיכה בישראל ה"נרקומנים אנונימיים" (ה- N. A.  )  כקבוצת תמיכה תוכו עניינים
מבוא
1
פרק 1: התפתחות ה-N.A 2
פרק 2: תהליך הסוציאליזציה בקבוצה 4
פרק 3: נט"ל – קבוצת תמיכה ייחודית לחברה הישראלית 9
סיכום 11
ביבליוגרפיה 12
מבוא
ההתייחסות החברתית למשתמש לרעה בחומרים פסיכו – אקטיביים ולמתמכר אליהם הנה כאל עבריין או סוטה מחד, או כאל חולה ואף חולה כרוני מאידך. התייחסות זו משפיעה על הויכוח הציבורי בנושא הטיפול במתמכרים, ומתבטאת בהקצאת משאבים לגופים שמטפלים בהם, כיוון שהמתמכר הביא על עצמו את הצרה ואין זו חובת החברה לטפל בו. טיעון זה אינו מופנה לחולי מחלות אחרות כגון מחלות לב, סרטן ועוד, הנגרמות בחלקן מהתנהגויות כגון עישון טבק, אכילת יתר ועוד. נכונות החברה להקצות משאבים נובעת לרוב מההנחה כי קיים קשר ישיר בין שימוש לרעה בחומרים פסיכו – אקטיביים לבין פשיעה.
הגישה החברתית השלילית כלפי המתמכר מקבלת ביטוי נוסף בהנחה הקובעת כי המתמכר הנו חולה כרוני חסר תקנה, או "פעם נרקומן תמיד נרקומן", והמתמכר אינו נרפא לחלוטין, אפילו אם לא השתמש מזה זמן רב.
בשנות ה– 60, ובעיקר בשנות ה- 70, ניתן לזהות תהליך של עלייה תלולה במספר ארגוני העזרה – עצמית הקיימים בעולם, במגוון התופעות האישיות והחברתיות שהם מכסים ובמספר המשתתפים בהם. עבודה זו תעסוק בנושא קבוצות תמיכה בחברה הישראלית. בחלק הראשון של העבודה, אנו נסקור את קבוצת התמיכה "נרקומנים אנונימיים" –  כיצד נוסדה, מטרותיה, וקהל היעד שאליו היא פונה.
בחלק השני נעסוק בתהליך הסוציאליזציה של קבוצת התמיכה, תוך כדי התמקדות בתהליכים החברתיים אותם עובר הפרט בקבוצה. ובחלק האחרון נציין את נט"ל – קבוצת תמיכה ייחודית לחברה הישראלית, אשר חבריה הינם נפגעי טרור.