תקשורת והליכי אכיפת החוק

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , ,
שנת הגשה 2004
מספר מקורות 86

תקציר העבודה

ביה"ס לתקשורת המכללה האקדמית נתניה סמינריון תקשורת והליכי אכיפת החוק תוכן עניינים
מבוא –..
3
פרק 1: עובדות על פרשת מרגלית הר-שפי -. 8
פרק 2: הסיקור התקשורתי בפרשת מרגלית הר-שפי- 16
פרק 3: השוואה בין אירוע רביב לפרשת הר-שפי–. 30 פרק 4: בעיתיות בחוק .. 35
סיכום –40 ביבליוגרפיה .46
נספחים -..
51