סמירניון – רשתות חברתיות והשפעתן על התנהגות בני נוער

תעסוקת נשים: המקרה של נשים צעירות בשוק העבודה                                                        תעסוקת נשים, על שיעורי תעסוקתן וכן השכר, היא סוגיה שבה ניכר אי-שוויון בין המינים. שיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה גבוה כיום מאי פעם ולצד זאת ישנם פערים מגדריים במאפייני העבודה כמו קשיים במציאת עבודה ראשונה, שיעור השתכרות נמוך בקרב נשים וכן סוג המקצועות שהגישה אליהם […]

קרא עוד