אוריינות מחקר בחינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 86
שנת הגשה 2023
מספר מילים 1000
מספר מקורות 5

תקציר העבודה

שאלה 1
● נושא המחקר: המעורבות של ההורים בבית הספר וההישגים של הילדים.
● שאלת המחקר: כיצד תורמת המעורבות של ההורים בבית הספר להישגים של הילדים? חסר הסבר מושגי הנושא.

סיכום הנושא על בסיס מחקר עדכני:
מעורבות הורים מוגדרת באופן רחב כהתנהגויות, ערכים, עמדות ופעילויות של הורים המקדמים את ההתפתחות האקדמית, יכולת הלמידה והתוצאות החינוכיות של ילדיהם. מעורבות ההורים בבית הספר היא באה לידי ביטוי בקריאה יחד, העברת ציפיות חינוכיות גבוהות ודיבור על ילדם על הפעילויות ותחומי העניין שלהם בבית הספר. מעורבות ההורים גם מסייעת בהתפתחות החברתית והרגשית של הילדים.
הילדים הופכים להיות יותר אחראים לבית הספר ושומרים יותר על נוכחותם בבית הספר.