ג'נוסייד (רצח עם)

תקציר העבודה

העבודה הנוכחית כוללת מענה על השאלות הבאות:

שאלה 1:
עד היום קיימת מחלוקת בנוגע לאירועי הג'נוסייד הארמני (1915) בין הנארטיב הטורקי לבין הנארטיב הארמני. תארו בקצרה את שני הנראטיבים והסבירו: האם אכן מדובר בג'נוסייד ע"פ אמנת האו"ם? (קיבלתי על שאלה זו 33 נקודות מתוך 50)

שאלה 3:
האימפריה העות'מנית העניקה עצמאות במהלך המאה ה19 ליוונים, לבולגרים ולסרבים. מדוע סירבה האימפריה להעניק עצמאות לארמנים? התייחסו בתשובתכם בין השאר למעורבות המעצמות המערביות בנעשה בתוך האימפריה העות'מנית והעריכו: כיצד השפיעה מדיניות זו על פרוץ הג'נוסייד בשנת 1915? (קיבלתי על שאלה זו 45 נקודות מתוך 50)