החינוך הבלתי פורמלי במגזר החרדי בעת הקורונה - התמודדות עם האתגרים, ההשתלבות בחברה הישראלית וההתמודדות עם הצורך בשימוש בטכנולוגיה

תקציר העבודה

השפעותיה של מגפת הקורונה על מערכת החינוך הפורמלי בישראל הן רבות ונוגעות במגוון תחומים. בצעד דרסטי ופתאומי מערכות החינוך הפורמלית בישראל נאלצה לשנות את המערכת הממוסדת, בית הספר נסגר ובין לילה צוותי החינוך והתלמידים עברו למודל של למידה מרחוק, שכן זו הייתה הדרך היחידה ליצירת שגרה לימודית שלא כוללת סיכון בריאותי (בלס, 2020).
לפי נתוני משרד החינוך (2020), בישראל עברו ללמידה מרחוק בין 31,000 ל71,000 תלמידים. מחקר עדכני של חברת הייעוץ האמריקאית מקנזי (Dorn, Hancock, Sarakatsannis & Viruleg, 2020) מציג את השפעת מגפת הקורונה על התחום הלימודי; הממצאים העולים במחקר מראים כי ההפסד הממוצע של התלמידים מאוכלוסיות חזקות בשל הלמידה מרחוק הוא כחצי שנת לימוד, ואילו ההפסד של תלמידים מאוכלוסיית חלשות הוא כפול. נקל להסביר את הפערים הלימודיים דרך הבנה של מודל הלמידה מרחוק; הלמידה מרחוק התקיימה באמצעות פלטפורמות שונות כאשר המשותף לכולן הוא שבאף אחת מהן המורה אינו יכול לדעת מה התלמיד עושה באותם הרגעים חוץ מהיותו נוכח באופן פיזי בשיעור, המרחב האפור הזה יצר קושי הן אצל המורים והן אצל התלמידים והובילו לריחוק וניכור כלפי שגרת הלימודים החדשה (בלס, 2020).
לצד היתרונות שבשימוש בפלטפורמה הווירטואלית כמו גיוון, ההמחשה, כלים דיגיטליים ועוד (אבידד-אונגר, 2021) היו חסרונות רבים שהקשו על מודל למידה זה. התלמידים השקטים מטבעם הפכו לבלתי נראים לגמרי והלכו לאיבוד ואלו עם ההפרעות ולקויות הלמידה ניצלו את המצב ונדחקו לשוליים (סרוסי ואחרים, 2021). בהשוואה למערכת החינוך הממוסדת, שגם היא לא הייתה
חפה מכשלים, מודל הלמידה מרחוק העמיק עוד יותר את הפערים הקיימים והעצים את האתגר והקושי אצל תלמידים בסיכון (דלי וסופר, 2021).

מבוא…………………………………………………………………………………………………….3
סקירת ספרות…………………………………………………………………………………………4
השפעות מגפת הקורונה על החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בישראל…………………….4
מגפת הקורונה הגדרה ומאפיינים…………………………………………………………………4
השפעת מגפת הקורונה על מערכת החינוך הפורמלית בישראל……………………………..4
השפעת מגפת הקורונה על מערכת החינוך הבלתי פורמלית בישראל………………………5
החינוך החרדי הבלתי פורמלי……………………………………………………………………..7
חשיבות החינוך הבלתי פורמלי בזמני משבר…………………………………………………..8
החינוך החרדי הבלתי פורמלי בישראל………………………………………………………….8
השפעת הקורונה על החינוך החרדי הבלתי פורמלי בישראל………………………………10
התמודדות הציבור החרדי עם מגפת הקורונה……………………………………………….10
התמודדות מערכת החינוך הבלתי פורמלית בישראל בצל מגפת הקורונה…………….10