הכיתה כיחידה חברתית - מטלת סיכום הסמכות החדשה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2024
מספר מילים 1314
מספר מקורות 3

תקציר העבודה

חיים עומר- הסמכות החדשה
לטענתו של עומר יש צורך בסמכות חדשה עקב השינויים והאתגרים שעוברים על החברה. עם התפתחות הטכנולוגיה והשינויים החברתיים, יש צורך בהתאמה של הסמכות המסורתית לתקופה העכשווית. עומר טוען כי הסמכות החדשה צריכה להיות מבוססת על שיתוף פעולה בין המשפחה, בית ספר והקהילה, על מנת לצלוח בהתמודדות עם האתגרים החדשים ולעזור בפיתוח אישי של הילדים.
• ההבדלים בין סוגי הסמכויות שמציג עומר במאמרו – הסמכות המסורתית והסמכות החדשה:
בסמכות המסורתית הגישה מבוססת על רעיונות וערכים מסורתיים שהועברו מדור לדור לעומת הסמכות החדשה כאשר הגישה מתבססת בשילוב ידע מסורתי עם ידע עדכני וטכנולוגי.
בסמכות המסורתית התפקיד העיקרי הוא לשמור על המסורת והערכים לעומת הסמכות החדשה כאשר התפקיד העיקרי הוא להתאים את הסמכות לצרכים והאתגרים החדשים של החברה המודרנית ולקדם פיתוח אישי.