המוח והתנהגות: הבדלי מגדר בהפרעת קשב וריכוז בקרב ילדים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח ,
ציון 86
שנת הגשה 2018
מספר מילים 7157
מספר מקורות 24

תקציר העבודה

הפרעת קשב וריכוז הינה בעיה שכיחה בקרב ילדים ואשר שכיחותה עולה במשך השנים האחרונות. נושא עבודה זו בהבדלי מגדר בהפרעת קשב וריכוז בקרב ילדים. מטרת העבודה היא לבחון האם קיים הבדל בין בנים ובין בנות מבחינת שכיחות ההופעה והדרך שהיא באה לידי ביטוי במגדרים השונים. השיטה של העבודה היא סקירת ספרות המחקר אשר עסקה בשאלות משיקות לנושא העבודה ואשר עסקה בנושא המחקר באופן ישיר. מאגר הנתונים של העבודה היה PUBMED אשר מאגד מאמרים רפואיים אשר עוסקים בין השאר בנושא העבודה ומאגרים אחרים כמו ERIC וPROQUEST אשר עסקו בנושאי מחקר לנושא עבודה זו. מסקנות העבודה הם כי קיימים הבדלים אובייקטיביים בין נשים וגברים בעיקר בנוגע לתסמינים אשר מופיעים באופן שונה בכל אחד מן המגדרים. בעבודה נמצא גם כי כמות גדולה יותר של גברים אשר סובלים מן ההפרעה לעומת נשים.