הצעת מחקר בנושא אתיקה וטוהר הנשק בצה"ל במסגרת סוגיית המילטיריזם והצבא כמקצוע (יחידה 3) – סוגיית פרשת אלאור אזריה כמקרה בוחן

תקציר העבודה

הצעת מחקר בנושא אתיקה וטוהר הנשק בצה"ל במסגרת סוגיית המילטיריזם והצבא כמקצוע (יחידה 3) – סוגיית אלאור אזריה כמקרה בוחן, ממ"ן 11
המטלה כוללת שאלת מחקר, טענת מחקר, רקע מחקר ותשתית מחקר, שדה מחקר, תוכן עניינים ומקורות אפשריים. במסגרת זו, פרשת אלאור אזריה תבחן כמקרה בוחן במסגרתו יבחנו ערכי טוהר הנשק וחוקי האתיקה הצבאית כפי שהוגדרו על ידי צה"ל.