הקולנוע הפלסטיני 2020ג- !!!!!

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
ציון 98
שנת הגשה 2021
מספר מילים 2136

תקציר העבודה

חלק א'
 שאלה 1:
א) סוהא היא פלסטינית שנולדה בצרפת וגדלה במרוקו. סצנת הפתיחה של הסרט מציגה אותה כמי שבאה מבחוץ וצועדת דרך המחסום אל תוך החוויה הפלסטינית. הסרט נפתח בלונג שוט בקומפוזיציה סימטרית המציגה את סוהא עומדת במרכז הפריים, ללא תנועה, כאשר התנועה היחידה היא של הג'יפ הישראלי הנוסע ברקע. אך היא (סוהא) נשארת זקופה במקומה, מבטה ישר ובטוח וללא פחד. אפשר לפרש זאת כביטוי לנחישותה של האישה הפלסטינית שבאה מהעולם הגדול עם תקוות והשקפות עולם נאורות והמוניסטיות ברוח התפיסות האירופאיות. כמו כן, סצנה זו מכילה ביטוי כמעט בודד (למעט הסצנה האחרונה המתרחשת בתל אביב) לנוכחות הישראלית בשטח. האינטראקציה הזו בין סוהא לחיילים במחסום מגלמת את השליטה הכוללת של הישראלים בתושבי שכם. גם כאשר אינם מופיעים בגופם על המסך או בחיי התושבים, הם אלה ששולטים בכניסות וביציאות למרחב הפלסטיני. החיפוש שעורך החייל בחפציה הפרטיים של סוהא משקף את המעורבות הישראלית האגרסיבית בחייהם הפרטיים של התושבים. נקודת המבט העיקרית בסיקוונס היא לא של תושבי העיר שכם הפלסטיניים וגם לא של הישראלים, אלא של סוהא- האישה שבאה מבחוץ. סוהא מציגה זהות פלסטינית מורכבת- מצד אחד, אביה פלסטיני שהפך לשהיד במאבק הלאומי ומצד שני, היא גדלה בחו"ל (צרפת ומרוקו) ולכן מייצגת את הפלסטיני הגלותי שלא חי במולדת. בתוך התיק שלה הצבעים של החפצים שלה הם של דגל פלסטין (ירוק, אדום לבן ושחור). זוהי למעשה אמירה על הזהות הפלסטינית שלה, שאינה מובנת מאליו- משום שהיא באה מבחוץ. אך יחד עם זאת, נקודת המבט שלה כלפי המצב בשטחים היא של פלסטינית גלותית- היא רואה את הדברים באופן שונה מהפלסטינים המקומיים (השוני מתבטא בגישתה האופטימית). הסרט