הקשר בין מנהיגות ואוצר מילים בגיל הרך

תקציר העבודה

עבודה זו בוחנת את הקשר בין ניצני התנהגות של מנהיגות בקרב ילדים בגיל הרך לבין אוצר המילים שלהם.
לא פעם במהלך עבודתן של מחנכות, הן נתקלות בילדים בולטים במיוחד. ילדים בעלי כריזמה, בעלי השפעה, ילדים בעלי כושר מנהיגות. ניתן לראות בברור כי גם עמיתיהם של ילדים אלו, מבחינים מהר מאוד בילדים אשר ביכולתם להנהיג ולנווט אותם.
עבודה זו מציגה מקרה בוחן בגן ילדים מנקודת מבטה של הגננת, ומאפשרת ניתוח מעמיק של אינטראקציות בין ילדים תחת פריזמת מחקר זו.
גננת זו זכתה לחנוך ולקחת חלק משמעותי בעולמו של ילד שניחן בתכונות של מנהיג, ועל אף גילו הצעיר, הכריזמה של הילד בלטה מאוד בקרב ילדי הגן. ניתן היה לראות זאת כבר בתחילת דרכו בגן, בגיל ארבע. במהלך השנתיים שליוותה אותו הגננת, היא הייתה עדה לאופן בו הוא מצליח לנווט ולסחוף אחריו את ילדי הגן. לגרום לילדי הגן לרצות ללכת בדרכו, להקשיב לו, להיות בחברתו. לעיתים ניתן היה לצפות בילדים אשר מנסים לחקות את התנהגותו, יוזמותיו, אורחותיו, ואף לחקות את הדרך שבה הוא מדבר.
מהו אם כן הדבר שגורם לילדים ללכת שבי אחרי ילד שכזה? האם זהו השקט הפנימי של אותו ילד, הכריזמה, הביטחון העצמי, התעוזה, אולי שמא האינטליגנציה הרגשית או הקוגניטיבית? האם זהו כושר השיפוט? האם ילדים תופסים ילד כמנהיג בשל מראהו החיצוני, ההליכה הזקופה? והאם ייתכן כי מה שגורם לילדים להעניק לילד את תואר המנהיג, זהו אוצר המילים השגור בפי הילד? האם זהו כוחה של הוורבליות, טון הדיבור השקט והבטוח, העושר הלשוני שלו, לעומת רמת השיח אצל השאר?
במחקר השתמשה החוקרת בתצפיות משתתפות, אורכה של כל תצפית כשעה, אשר נערכו בסביבה הטבעית של הגן, במקומות שונים, ובשעות שונות של היום. התצפיות התקיימו בזמן מפגש, בשולחנות האוכל, במוקדים השונים, בחצר הגן, ובמעברים שבין חלקים שונים של היום. התצפיות התמקדו באינטראקציה, בשיח, באוצר המילים של המנהיג לעומת עמיתיו, וביחסים שבין המנהיג לעמיתיו.
באמצעותן, ענתה העבודה על שתי שאלות:
האם יש הבדלים בין היכולות הוורבלית של "הילד המנהיג" לבין ילדים אחרים בגן?
האם המנהיג הצעיר הינו בעל אוצר מילים נרחב יותר והוא עושה שימוש במילים ממשלב גבוה יותר?