להבין סרטים מבוא לאמנות הקולנוע סיכום למבחן

תקציר העבודה

מונחי יסוד

1. פריים Frame-
א. המסגרת שתוחמת את התמונה הקולנועית.
מה שנמצא מחוץ לפריים נקרא Off Screen (אוף סקרין).
יחסי מסך 4:3 (היחס בין האורך לרוחב המסך), 16:9 מסך רחב, סינמסקופ 2.1:1.
(יש סרטים שהמסך בהם משתנה תוך כדי).
ב. כל שנייה מורכבת מ- 25 תמונות קפואות (סטילס).
(בפילם- 24 תמונות לשנייה) (פריים = 1/25 שנייה)
אנו רואים על המסך את אשליית התנועה.
2. שוט Shot-
(מבחינת צילום- מהרגע שבו מתחילים לצלם ועד הרגע שמפסיקים לצלם, מקבלים מקטע)
קטע קולנועי שיש בו רציפות של זמן ושל מרחב.
(יוצאים מנקודת הנחה שמצלמים סרט במצלמה אחת).
קאט- מעבר בין שוט אחד למשנהו.
שוט ארוך- משך הזמן שלו גדול. שוט קצר- משך הזמן קצר.
שוט ארוך מגביר את התחושות שהבמאי רוצה להעביר.
לדוגמא: הסרט "אושר"/ טוד סולונז –
כאשר שניהם הופיעו היה שוט ארוך, על מנת להגביר את המבוכה בין שניהם.
הגברת התחושה מושגת ע"י זמן ממושך.
שוטים קצרים מדגישים זרימה בעלילת הסרט.
יש הבדל בתחושה בין שוט ארוך לשוט קצר.
שוט הוא מונח צילומי.
3. סצינה Scene-
המונח מגיע מהתיאטרון.
יחידה דרמתית שמתרחשת במקום אחד ובזמן אחד.
סצינה מורכבת בדר"כ ממספר שוטים, אבל יכולה להיות מורכבת משוט אחד.
4. סיקוונס Sequence-
רצף של סצינות, שמה שמשותף להן הוא סיפור אחד ו/ או רעיון אחד.

המודל לניתוח סרטים

1. תקציר ההתרחשות- מה קרה בקטע. תיאור עלילת הסרט/ הקטע, התמצית שלו.
2. א. משמעות עלילתית-
כיצד הקטע שראינו מקדם אותנו הלאה בסיפור. סצינת פתיחה- התפקיד שלה הוא ליצור אקספוזיציה (הקדמה), להציג לנו את הדמויות ואת העולם.
ב. משמעות דרמתית-
1. אפיון הדמויות- מבחינה ויזואלית. שפת גוף, לבוש, מבנה גוף, נתונים פיזיים, הבעות
פנים, תפאורה, רקע, תאורה. אינטונציה, קצב דיבור, עוצמת דיבור, מבטא.
מה הדמות אומרת?
תעודת זהות של דמות ויזואלית וקולית.
2. קונפליקט- אי הסכמה בסוגיה.
מהו אפיון מערכת היחסים בין הדמויות?
קונפליקט מוגדר כסוגיה שיש חוסר הסכמה לגביה, או סתירה, מחלוקת.
קונפליקט חיצוני וקונפליקט פנימי שקשור להתלבטות וכו'.
3. נתעלם מסעיף זה במודל.
ג. משמעות סימלית/ סימבולית-
איזה רעיון/ מסר הסצינה מנסה להעביר לנו?
מדברים על משמעות שהיא יותר עמוקה ומופשטת.
אחת הדרכים להעביר משמעות סמלית היא באמצעות סמלים ודימויים.
3. כיצד אמצעי המבע תורם ומשרת את המשמעויות השונות?
עד כה עסקנו בתוכן, ועכשיו עוברים לצורה, לסגנון.
(קשר בין אמצעי המבע לתכנים).

14.03.2012
פרק 1: צילום – שיעור 2

מודל לניתוח סרטים- "הסנדק" (סצינת הפתיחה):
1. תקציר ההתרחשות- הקברן מגיע לסנדק, ומבקש ממנו נקמה עבור הפגיעה בבתו (רצח).
2. א. משמעות עלילתית- בהמשך הסרט, הסנדק יפעל כנגד הפושעים שפגעו בקברן (חוץ
מהאקספוזיציה- הז'אנר הוא מותחן, סרט מאפיה).
ב. משמעות דרמתית-
1. אפיון הדמויות:
הקברן- מכובד, נחוש, בעל ביטחון עצמי, יש מבט אל הצופה ולאחר שינוי מבטו מושפל,
אמיד, הציג את עצמו כאיש הגון ביסוד. אוהב את המשפחה. איש כבוד. אמריקאי- מהגר
(מבטא). חסר טקט. לא מבין את הקוד. הציג את עצמו כאדם הגון, אבל פונה לפשע.
ניגוד בין חוק לפשע. עבירה על המוסר.
בהתחלה מזדהים איתו ועוברים לפקפוק והיסוס.
נמוך מדון קורליאונה. אבא. אמוציונאלי.
עובר משומר חוק למבקש רצח. הצופה עובד מהזדהות להסתייגות.
הסנדק- רגוע, מוקף באנשים, מכובד, שקול, הגיוני, אבא, מהגר.
סמכות גבוהה, כמעט אלוהית. God Father – אל.
איטלקי, סמכותי, קר רוח, מעמיד אותו על טעותו, מאיים, לאה, הצד הרגשי- חומל,
הרך- החתול.
מבהיר לו שהוא אינו רוצח אלא סנדק, אדם שתפקידו לשפוט.
הצופה הזדהה.
2. הקונפליקט- הסנדק מסרב לבקשת הקברן. הוא מוכן לנקום, אבל לפי התנאים שלו. מידה
תחת מידה.
ג. משמעות סמלית-
הקברן מאוכזב ממערכת החוק והמשפט האמריקאי. משחררת פושעים I Believe In America.
מערכת המשפט האמריקאי לא עושה צדק עם המהגרים, כמו שהיא עושה עם שאר האזרחים (אפליה).
הקברן חי בתחושה נאיבית, חשב שמערכת המשפט תעשה איתו צדק.
הסנדק אומר לו למה בכלל הלכת למערכת המשפט, היית נאיבי.
לתפיסת הסנדק המערכת אינה מתפקדת ולכן הוא מחליף אותה. אמריקה לא מתפקדת. (הסרט צולם בשנות – 70, שבה היה חוסר אמון בארה"ב).
הסנדק מעביר לקברן סוג של סדרת חינוך, הוא בעצם מאלף אותו (מנשק לו את היד, בדומה לאילוף החתול).
3. הקשר בין אמצעי המבע לבין המשמעות-
כיצד אמצעי המבע משרתים ותורמים לאפיונן של שתי הדמויות?
מתחילים התקריב ולאט לאט המצלמה מתרחקת ודמות הקברן קטנה. בהתחלה הוא גדול ולאט לאט תופס חלק קטן מהפריים. זה משקף את התהליך שלנו מהזדהות להסתייגות ומשומר חוק לרוצח.
הקטע הוא שוט ארוך אחד שמאפיין את דמות הקברן. השוט השני מציג את נקודת המבט של הסנדק.
השוט הראשון, הארוך, מוקדש לקברן והשוטים הבאים מוקדשים לסנדק.
התאורה מלמעלה והעיניים חשוכות.
התאורה המאירה את הקברן היא ניגודית, מאחר ודמותו מורכבת מניגודים (שומר חוק ומבקש רצח). התאורה מאוד דרמתית ומתאימה למונולוג שלו. במשפטו הוא משתמש בדימויים (האור של חייו).
בתחילה לא רואים את הסנדק ולאחר מכן, רואים אותו מהגב ולאחר מכן הוא מגיב לבקשה בסירוב.
אופף מסתורין סביב הדמות של הסדק.
התאורה סביב הסנדק רכה יותר ואחידה, אין ניגודיות ואינה מחלקת אותו. מואר באור חלש, נותן מראה אפל.
כיצד אמצעי המבע משרתים את המשמעות הסמלית?
המשפט I Believe In America נאמר כשיש חושך מוחלט, מה שיוצר ניגוד בין המשפט לאפלה, כלומר אין אמון. מדגיש את האכזבה ממערכת המשפט.
שם הסרט מופיע עם יד שמחזיקה את החוטים ושולטת בכל, קשור ל- Father (היד). רואים את יד הסנדק מורה לתת לקברן מים, ורואים אותו חושב ונשען על היד.
לאחר מכן, היד מלטפת את החתול, מאלפת אותו.
לבסוף הקברן מנשק את ידו של הסנדק והסנדק מוכן לעזור לו.
ברגע השיא, באילוף, ישנם השוטים הכי קצרים מה שמדגיש את רגע השיא.

1. מרחקי צילום/ גדלי שוטים:
גודל הדמות ביחס לפריים.
מרחק הצילום יכול לאפיין דמות, משמעות עלילתית, אוריינטציה.
1. אקסטרים לונג שוט ELS-
דגש על המרחב והנוף והדמות מאוד קטנה ביחס לנוף.
בדר"כ מופיע בתחילת הסרט, כי רוצים למקם אותנו ולהראות את המרחב.
מבחינה עלילתית מראה מרחב ענק ודמות קטנה.
מיקום, בדידות, חוסר האונים, הפשטה, הדמויות מתמזגות עם המרחב.
2. לונג שוט LS-
הדמות מוצגת במלואה, אבל ממלאת כ- 1/3 – 1/2 מהמסך ונשאר רווח בין הגוף למסך.
כלי מעולה לבטא שפת גוף, ניכור. ניתן להגדיר את המרחב, להגדיר מערכות היחסים בין הדמויות.
3. פול שוט Full Shot-
הדמות תחומה מכף רגל ועד ראש.
(ממשפחת הלונג שוט) נועד לבטא שפת גוף בצורה הרבה יותר מלאה.
4. מידיום לונג שוט MLS (שוט אמריקאי)-
מהברכיים ומעלה.
שוט מאוד נפוץ במערבונים (ממשפחת המידיום שוט).
5. מידיום שוט-
מהמותניים ומעלה.
בדר"כ בדיאלוגים בין 2 דמויות, מאוד נפוץ (2 Shot – טו שוט בדר"כ).
6. מידיום קלוז אפ MCU-
מהחזה ומעלה.
פחות סגור, נותן מרחב נשימה.
סוג של קלוז אפ.
7. קלוז אפ CU תקריב-
מדגיש את הפנים במלואם. מצב רגשי, מציג את הפנים במלואם. הזדהות. קלסטרופוביה.
8. אקסטרים קלוז אפ ECU-
מצבים רגשיים, סערה רגשית, מצבים רגשיים קיצוניים.
יכול להיות גם על חפץ, אובייקטים בעלי משמעות (מכתב, אקדח).
*** יכול להיות שוט אחד שמורכב מכמה מרחקי צילום.

2. זוויות צילום:
גובה המצלמה ביחס לדמות המצולמת.
זווית הצילום יכולה לאפיין את הדמות ולפעמים גם לתת משמעות סמלית.
1. צילום מגובה העיניים, זווית ישרה Eye Level-
בגובה העיניים. זווית נייטרלית. לא נוקטים עמדה.
2. זווית גבוהה High Angle-
מעל הדמות, המצלמה ממוקמת מעל הדמות בגובה נמוך. הקטנה של הדמות.
יכול להיות נקודת מבט של מבוגר על ילד.
3. זווית נמוכה Low Angle-
המצלמה ממוקמת מתחת לדמות. יוצר העצמה, הגדלה של הדמות. דמות מאיימת.
יכול להראות את הדמות בצורה מגוחכת (תלוי כמה נמוך).
4. זווית עין הציפור Bird's Eye View-
מבט על על הדמות. (משטח את התמונה). זווית זו יוצרת הרבה פעמים הזרה (זרות), דבר שנראה לנו מוכר ורגיל הופך לפתע למשונה וחריג.
מאוד מגבוה, ראייה קצת אחרת. יכול להתייחס לנוכחות על שמסתכלת.
הדמות נראית זעירה.
5. זווית עקומה-
מטים את המצלמה. משדר חוסר יציבות , עולם שיצא מאיזון, מנקודת מבט של הדמות או של הבמאי. רואים את העולם באלכסון. מייצר סדרה של קווים אלכסוניים שמראה על הוצאה מאיזון.
המצלמה אינה מקבילה לפני השטח.

28.03.2012
פרק 1: צילום (המשך) – שיעור 3

*** בדר"כ תנועת המצלמה אמורה להוביל מא' לב', כאשר זה לא קורה, הבמאי מנסה לומר לנו משהו.

3. תאורה:
התאורה היא בסיסית ואלמנטארית בקולנוע.
תאורה יכולה לעצב את החלל ולאפיין דמויות, ולייצר משמעות סמלית.
קיימים 3 סוגי תאורה:
1. אור מפתח Key light-
מגיע מ- 45 מעלות בערך ביחס לדמות.
תפקיד אור המפתח היא להאיר את האובייקט המרכזי, החלק המרכזי של הדמות.
אור מרוכז.
2. אור מילוי Fill Light-
אור מפוזר יותר.
תפקידו להשלים את המקומות שאור מפתח לא מגיע אליהם (לדוגמא: מאחורי הדמות).
אור יותר חלש.
3. אור אחורי Back Light-
אור מלמעלה מאחורה.
תפקידו לתת עומק ותחושה של תלת מימד, כדי שהחלל יראה ריאליסטי.

4. עוצמת התאורה:
1. תאורה בהירה/ חזקה High Key-
אופיינית לז'אנר הקומדיות ופנטזיה.
מתקבלת בצירוף 3 מקורות האור, חזקים.
2. תאורה ניגודית High Contrast-
יש רק אור מרוכז/ מפתח חזק ו- 2 מקורות האור האחרים/ נוספים חלשים או לא קיימים. נוצר ניגוד, לדוגמא: "הסנדק" עם דמות הקברן בפתיחת הסרט.
3. תאורה עמומה Low Key-
תאורה חלשה, עמומה.
3 מקורות האור חלשים, מה שיוצר תאורה עמומה.
בדר"כ במותחנים וסרטים אפלים.

בסרט "עיר החטאים" התאורה היא ניגודית.
בתחילה דמות הגבר מוארת באור אחורי והוא צללית, ולאחר מכן שניהם מוארים באור ניגודי, על מנת להדגיש את הניגוד בין דבריו לבין מעשיו. להדגשת האפלה.
מאבק בין טוב ורע, אפילה ואור, חלל לא ריאליסטי (פילם- נואר, סרט אפל).

5. כיווני תאורה:
מה כיוון אור המפתח בדר"כ, מאיפה הוא מגיע.
1. אור עילי-
יוצר הילה.
2. אור תחתי-
מלמטה. יוצר מראה מאיים ונוצרים צללים.
יש חלוקה לא שווה של אור וצל, ונוצר מראה מאיים.
3. אור צידי-
יוצר תאורה ניגודית.
חלוקה בין צד אפל לצד בהיר.
4. אור אחורי-
יוצר צללית (סילואטה).
רואים רק את קווי המתאר של הדמות.
מאבדים את אופי הדמות, נוצר ניכור, אפלה, יוצר מסתורין, חוסר ידיעה, חוסר אנושיות.
5. אור חזיתי-
קדמי. יחסית לא נפוץ.
יוצר השטחה, סינוור, אין עומק.

מודל לניתוח סרטים- "השוד":
1. תקציר ההתרחשות- זוג יושב בדירה, והאישה מספרת לו על כך שבעלה עומד לשתף פעולה עם מאפיה בשוד מסלול מרוצים, והיא גורמת לו להאמין שהם יזכו בסוף.
2. א. משמעות עלילתית- מתחילה הסתבכות. מישהו שלא אמור לדעת, יודע על קיום השוד. האישה והמאהב זוממים על הכסף.
ב. משמעות דרמתית-
1. אפיון הדמויות:
האישה-
מודל של פאם פאטאל, המפתה. אלגנטית, מדברת ברוך, ישירה, פתלתלה. מפעילה
מניפולציה (עמדה לעזוב את בעלה, אבל עכשיו הוא יהיה עשיר), בוגדנית. היא היוזמת,
המפעילה. שוות גובה אליו.