להבין סרטים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , , ,
ציון 97
שנת הגשה 2012
מספר מילים 1515

תקציר העבודה

שאלה 1 מתייחסת לסצינת השיחה בין רייצ'ל לדקארד עד שמגיע טיירל: מהרגע שרואים את הינשוף כאשר דקארד מגיע לחדר של הישיבות של טיירל ועד שטיירל נכנס לחדר ואומר: "התרחבות לא רצונית של הקשתית" )0:16:17 עד 0:17:27(. 1.א. זהו את מרחקי הצילום בחמשת השוטים 4,2, 7, 13, 16 מתוך 22 השוטים בהם מתקיימת השיחה וציינו אותם בטבלה.
1.ב. הסבירו מה התפקיד של שוט 2 על פי חוקי העריכה האנליטית וכיצד הוא תורם למשמעות הדרמטית של הסצנה, התייחסו בתשובתכם: -למיקומו של השוט ברצף בין שוט 1 לשוט 3 בעריכה האנליטית -למתרחש בשוט -למרחק הצילום – לתפאורה )סטינג( -לדיאלוג בין רייצ'ל לדקארד בסצנה -למשמעות הסמלית של הינשוף
1.ג. התייחסו לשיחה בין רייצ'ל לדקארד על הינשוף )שוטים 12-7( עד שרייצ'ל אומרת: "אני רייצ'ל" )16:17 – 17:19(. זהו את תבנית העריכה )העיקרון המנחה את המעבר בין השוטים בעריכה אנליטית-קלאסית(. הסבירו מה תורמת תבנית עריכה זו למשמעות הדרמטית של חלק זה של השיחה )התייחסו גם למשמעות הסמלית של הינשוף ביחס לדמותה של רייצ'ל(. 1.ד. הסבירו מה התפקיד של שוט 13 בעריכה האנליטית התייחסו בתשובתכם גם לדיאלוג ולמה שמתרחש אחריו. בססו את הניתוח שלכם גם על הקומפוזיציה ועל תבנית הסמיכות.
שאלה 2 מתייחסת לקטע בו דקארד לבקשת טיירל עושה לרייצ'ל מבחן "וואייט קאמף". הוא מתחיל מהרגע בו טיירל נכנס לחדר )0:17:27( ומסתיים כאשר רכב החלל עם דקארד עוזב את מפעלי טיירל )0:21:46(. 2.א. זהו שני מעברים בקטע שאינם קאט )CUT(. 2.ב. כתבו את אחד המספרים )1 או 2 או 3( כתשובה לשאלה לאיזו קבוצה משלושת הקבוצות הבאות משתייכים מרחקי הצילום השולטים בחלק של השיחה מתחילתה )0:17:27( עד שני המעברים בעריכה שאינם קאט.
2.ג. תארו בטבלה מה רואים בכל שוט לפני ואחרי כל אחד משני המעברים בעריכה שאינם קאט שזיהיתם בשאלה 2.א. לעיל )זהו גם את מרחקי הצילום……….