מבוא ללימודי מגדר

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1420

תקציר העבודה

שאלה 1( 50 נק'(
מיניות
א. ניצה ברקוביץ' )עמ' 140-147 )מציגה עמדה פמיניסטית שעל פיה חשוב שנשים תהיינה
מסוגלות לבטא תשוקה מינית במקום העבודה, משום שכך הן יכולות לשבש את
הרציונליות הגברית ולחתור תחת הכוחות הפטריארכליים המשמרים את דימוי הנשיות
החסודה והטהורה. הסבירו את הטענה. מה דעתכן/ם? )25 נק'(
ב. מהי הגדרתה של קתרין מקינון למיניות )עמ' 234-233 )ומה תהיה עמדתה ביחס לביטוי
תשוקה מינית של נשים במקום העבודה? נמקו. )25 נק'(
שאלה 2( 50 נק'(
אימהות
א. הציגו את עמדתה של ננסי צ'ודורו בנוגע לתפקיד האימהות והסבירו מדוע, לטענתה, תפקיד
זה עומד בבסיס שעתוק הפטריארכיה? )20 נק'(
ב. קראו במאמרה של אריאלה פרידמן "אימהות בראי התיאוריה" עמ' 229-227 .נסחו
בשפתכן/ם ביקורת לתיאוריית שיעתוק האימהות של ננסי צ'ודורו. )10 נק'(
ג. במה מתבטא על פי פרידמן )עמ' 229-231 )מאבקן של אימהות מהשוליים החברתיים? תארו
והדגימו שלוש סוגיות מרכזיות. )20 נק'(