מבוא ללימודי תקשורת

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 13
מקצוע
קורס
מילות מפתח , , , ,
שנת הגשה 2021
מספר מילים 1135

תקציר העבודה

סעיף 1 :
אימפריאליזם תרבותי
השתלטות רוחנית של תרבות אחת על תרבות אחרת.
אימפריאליזם תרבותי הוא תחת משמעות של מהלך כוחני של חברה אחת לשלוט במרחב תרבותי בחברה אחרת, יש המתארים אותו כהשלכת השליליות של גלובליזציה.
תהליך זה הוא תהליך של חדירת תכנים מהמערב (ארה"ב) למדינות עולם השלישי, בעקבות ביקוש גדול לתכנים מהמדינות הקולטות את התכנים.
התהליך גרם לביקורת אצל חוקרים אשר אמרו שיש בתהליך זה ניסיון השתלטות. כלומר, ניסיון מכוון לערער את המרחב התרבותי של חברות אחרות, לעצב אותו מבחינה תרבותית ואידיאולוגית ולהחדיר ערכים של אינדיבידואליזם וחומרנות (ערכים קפיטליסטיים).