מבוא לסטטיסטיקה ומדעי החברה א'

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 14
מקצוע ,
קורס
מילות מפתח , , ,
ציון 100
שנת הגשה 2021
מספר מילים 300

תקציר העבודה

ממן 14
5 שאלות
יחידה 8 : משתנה מקרי , תוחלת של משתנה מקרי , שונות של משתנה מקרי , משתנה מקרי בינומי
ציון 100