מבוא לקולנוע הישראלי

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2381

תקציר העבודה

הסרט "סוס עץ" שייך לדגם של מלחמת יום כיפור והשפעתה על הקולנוע הישראלי.
הקולנוע של התקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים מצטייר כמגמה של התפכחות של הפרט הישראלי, בו הפרט עשה חשבון נפש עם עברו ועבר הוריו.
הסרטים בדגם הנ"ל מהווים הד למשבר שפקד את החברה הישראלית ערב מלחמת יום כיפור ולאחריה. מלחמת יום הכיפורים הייתה כואבת מאוד, החברה הישראלית הייתה בטראומה והאווירה עוררה בציבור רגשות אמביוולנטיים.