מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל?

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח , , , , , , , ,
ציון 95
שנת הגשה 2022
מספר מילים 8885
מספר מקורות 36

תקציר העבודה

עבודה זו מטרתה להתחקות אחר השינוי שחל בשירותי הרווחה בעשורים האחרונים במדינת ישראל. הנושא בו תעסוק העבודה הנו מסגרות להשמה חוץ-ביתית לילדים ונוער, ושאלת המחקר תהא "מהם הכלים הרגולטוריים בהם נעשה שימוש במהלך ההפרטה החלקית בשירותי הרווחה לילדים ונוער בסיכון במדינת ישראל?".
רציונל המחקר הוא שההפרטה החלקית בכל הנוגע לשירותי הרווחה במדינת ישראל התקבלה לנוכח קשיים משמעותיים שהתגלעו בשיטה הסוציאליסטית אשר לפיה אמונה המדינה על מתן שירותי הרווחה בלבד, כפי שיוצגו בעבודה. עם זאת, גם ההפרטה החלקית טומנת בחובה קשיים ואתגרים ייחודיים ובכללם כשלי שוק שונים, כפי שיוצג בעבודה.