מטלת גמר - למידה פיתוח וארגונים

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
מילות מפתח
ציון 87
שנת הגשה 2022
מספר מילים 2414

תקציר העבודה

בעבודה זו אנתח מקרה אישי בעבודתי בחנות "מגנוליה" לבין הנהלת המקום. כאשר ההתנהלות הארגונית ניהולית של המקום עלה על שרטון מבחינתנו העבודות (3 מוכרות).
מי שנכחו באירוע המתגלגל הזה היו : 3 מוכרות ביניהן אני , אחמש"ית ומנהלת הסניף. (אשתמש בשמות בדויים).
התובנות העיקריות שהופקו ממנו הן: באבחון ניתן דגש על זיהוי פערים בין נהלי העבודה למציאות בשטח. בתהליך האבחון בלט כי יעדי הארגון ברורים לכל העובדים שמקבלים בכל בוקר תדריך לפני פתיחת מרכז השירות.
הבעיה הינה בעיה כרונית ומתמשכת של ניהול מצבים לא נכון ולמה אני מתכוונת בכך? במהלך עבודתי כמזה שנה וחצי בסניף אנחנו ערות להתנהלות ויכולות ניהול לקויות (לטעמנו) מצד מנהלת הסניף בעת "משבר" במהלך העבודה נוהגת (לא תמיד) אבל לרוב לנהל את המשברים\שיחות\חילוקי דעות עם המוכרות שלה למול הלקוחות. שיחות שלא תמיד עולות בקנה אחד עם "טאקט" , רוגע ונעימות למול הלקוחות הנמצאים בסניף. בנוסף, בנוסף למרות המבנה הארגוני הברור וחלוקת התפקידים הרשמית בין המוכרות ובראשן אחראית משמרת\מנהלת הסניף בהיעדר המנהלת הראשית,בעת הצורך ישנו חוסר ניהול,בלבול וחוסר היענות לבעיות ולהצגת פתרונות הכרחיים ומיידיים לבעיה.
אבחנה זו מציגה בעיה כרונית חמורה של התנהגות לקויה של ניהול הן מצד מנהלת הסניף והן מצד אחראית המשמרת שממעטת לקחת "פיקוד". התנהגות זו מביאה לירידה במוטיבציה של העובדים ואף הרצון לסיים במקום העבודה