מטלת מנחה - פסיכולוגיה בחינוך

תקציר העבודה

פסיכולוגיה בחינוך, קורס 10125  – ממ"ן 13 למידה, בית-ספר והמורה.
מהי למידה, שתי הגישות המרכזיות לתיאוריות הלמידה – הגישה הביהביוריסטית (התנהגותית) והגישה הקוגניטיבית:
ההתנייה הקלאסית של פבלוב, גישת הלמידה בדרך החיקוי של בנדורה, ותיאוריית ההתניה האופרנטית של סקינר.
חיזוק חיובי, שלילי וענישה.