ממ"ן / מבוא לפסיכולוגיה

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 12
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 94
שנת הגשה 2024
מספר מילים 822

תקציר העבודה

שאלה 1 )40 נקו'(
דנה חזרה עם חברה ממסיבה רועשת, בה רקדה ונהנתה. לפתע, שמעו השתיים רעשים. דנה נבהלה מאוד
מהרעש.
בחרו אחת משלושת התיאוריות שמסבירות רגש המופיעות בפרק 12 ונתחו לפיהן את האירוע.
הקפידו לעשות שימוש במונחי התיאוריה.
שאלה 2 )60 נקו'(
יעל בת ה- 12 שבה הביתה מבית-הספר בכעס רב. היא נמנעה מלשתף באשר קרה לה, טרקה את הדלת
ונכנסה לחדרה.
א. כיצד יכולה להסביר תופעה זאת הגישה הפסיכואנליטית?
ב. כיצד יכולה להסביר תופעה זאת הגישה ההומניסטית?