פסיכולוגיה חברתית

מוסד לימוד
סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח , ,
ציון 91
שנת הגשה 2021
מספר מילים 791

תקציר העבודה

מצורפת גם השאלות מחוברת הקורס בתוך הקובץ – עם השאלות וגם התשובות.
זוהי עבודה עם ציון והערות של המרכזת חנה כך שניתן ללמוד מה היא מבקשת למבחן.

השאלות מחוברת הקורס:
שאלה 1( 25 נקודות(
במאמר 1 ,מה החוקרים אמרו למשתתפי הניסוי מראש על המחקר, ומדוע?
שאלה 2( 25 נקודות( "הידיעה שלנו אודות עצמנו לוקה בחסר". א. האם הטעון נכון או לא נכון? ב. נמקו את תשובתכם על בסיס שני מושגים/תופעות מהחומר.
ועוד..