להבין סרטים

סוג העבודה
מספר ממ"ן 11
מקצוע
קורס
מילות מפתח ,
ציון 80
שנת הגשה 2021
מספר מילים 2030

תקציר העבודה

שאלה 1 מתייחסת לדיאלוג בו רייצ'ל שואלת את דקארד אם יבוא לצוד אותה אם תברח. 1.א.בפרייים בו רייצ'ל שואלת: "מה אם אברח צפונה?" )1:03:05(, זהו את מרחק והצילום, זווית הצילום והתאורה. )התייחסו לרושם שהתאורה יוצרת על הדמות(. 1.ב. בפריים בו דקארד עונה: "לא אבוא לצוד אותך" )1:03:30(, זהו את מרחק הצילום, זווית הצילום והתאורה )התייחסו לרושם שהתאורה יוצרת על הדמות(. 1.ג. הסבירו כיצד אמצעי המבע שזיהיתם בשאלות 1.א., 1.ב. לעיל תורמים למשמעות הדרמטית של הסצנה )התייחסו בתשובתכם גם לדיאלוג הלבוש/חוסר לבוש של הדמויות בסצנה ולמערכת היחסים ביניהם בסרט כולו(.