סיכום קורס פסיכולוגיה בחינוך

מוסד לימוד
סוג העבודה
מקצוע
קורס
מילות מפתח
ציון 100
שנת הגשה 2022
מספר מילים 18013
מספר מקורות 20

תקציר העבודה

פרק 1 – הנעה מאמר מאייר וטרנר – המשגה מחדש של רגש ושל הנעה ללמוד במסגרות
כיתתיות – עמוד 3
מאמר מקדונלד – השכיחות וההשפעות של חרדת בחינות אצל ילדי בית
ספר – עמוד 51

פרק 2 – גורמים הכרתיים
מאמר אייזנק ושונטאלר – שיפור האיי-קיו על ידי הוספת ויטמינים
ומינרלים –עמוד 71

פרק 3 – גורמים חברתיים
מאמר באומייסטר ולירי – הצורך להשתייך: הצורך בקשרים בינאישיים
כמוטיבציה אנושית בסיסית – עמוד 189
מאמר סויטאק – התמודדות חברתית של תלמידי תיכון מחוננים והקשר
בינה לבין דימוי עצמי – עמוד 267

פרק 4 – למידה
מאמר שייפר ומק-דרמוט – התנהגות לימודית ואינטליגנציה כהסברים
להישגים של תלמידים – עמוד 324
מאמר גארנר – אפילוג: הבחירה ללמוד או לא ללמוד בבית הספר – עמוד