סמינריון בנושא - השפעתו של גנדי על האידיאולוגיה של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית לנקיטת מדיניות המאבק הלא אלים למען שיוויון זכויות - כיצד הושפע הכומר מרטין לות'ר קינג והאידיאולוגיה שלו מגנדי במסגרת מאבקו למען שיוויון זכויות?

תקציר העבודה

האוניברסיטה הפתוחה

סמינריון בנושא –
השפעתו של גנדי על האידיאולוגיה של מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מיעוט השחורים בארצות הברית לנקיטת מדיניות המאבק הלא אלים
כיצד הושפע הכומר מרטין לות'ר קינג והאידיאולוגיה שלו מגנדי במסגרת מאבקו למען שיוויון זכויות?

שם הקורס: חירויות הפרט והמבנה החוקתי בדמוקרטיה פדרלית – רציפות ושינוי בממשל ארצות הברית
מספר הקורס: 10336
שם המרצה:
מוגש על ידי:
מספר ת. זהות:
תאריך עברי / תאריך לועזי

תוכן עניינים

תקציר
1
פרק 1 – סקירת ספרות
2
1.1 סקירה היסטורית של מעמד השחורים בארצות – הברית עד למחצית הראשונה של המאה העשרים
1.1.1 בחינת מעמד השחורים בארצות הברית כקבוצת מיעוט
1.1.2 בחינת ההיסטוריה של השחורים בארצות הברית וביטויי הגזענות כלפיהם
2
2
3
1.2 מאבקו של מרטין לות'ר קינג ג'וניור למען שיוויון זכויות של השחורים
5

1.2.1 פעולותיו של הכומר מרטין לות'ר קינג ג'וניור במסגרת המאבק
5

1.2.2 הישגיו של הכומר מרטין לות'ר קינג ג'וניור במסגרת פעילותו הציבורית למען השחורים
8
פרק 2 – בחינת האידאולוגיה של דר' מרטין לות'ר קינג ג'וניור כמנהיג מאבקם של השחורים בארצות הברית והשפעתו של מהטמה גנדי
11

2.1.1 מאבק לא אלים ואי ציות אזרחי לחוק על פי הכומר מרטין לות'ר קינג ג'וניור
11

2.1.2 השפעתו שלמהטמה גנדי על האידיאולוגיה של הכומר מרטין לות'ר קינג ג'וניור
13
פרק 3 – דיון ומסקנות
16
סיכום
20
מקורות
21

תקציר
קבוצת מיעוט מיעוט הנה קבוצה הנבדלת מאוכלוסיית המדינה בה היא מצוייה, במאפיינים שונים המייחדים אותה כקבוצה. ניתן לזהות במדינות שונות ברחבי העולם מספר קבוצות מיעוטים, כגון מיעוט דתי, מיעוט עדתי ומיעוט תרבותי. גזענות ממסדית מוגדרת כביטויים מוטמעים ומערכתיים המובילים לפגיעה ביכולתו של גזע מסויים להשיג יתרון. כתוצאה מכך, תתבצע הערכה לא מכוונת בהתבסס על ניתוח תבניות היסטוריות, אשר תהווה בסיס לאפליה כלפיהם. בארצות הברית, ביטויי הגזענות והדיכוי כלפי המיעוט השחור מוכרים כממסדיים. לביטויי גזענות אלו נלווים גם סטראוטיפים ותפיסות חברתיות כלפי הקהילה השחורה. מאבק חברתי, דיכוי מבני וביטויים גזענים היו נפוצים בארצות הברית במשך מאות שנים. מדובר בביטויים של שליטה חברתית כלפי קהילת השחורים בארצות הברית ושמירה עליה בעלת שורשים היסטוריים. במטרה לשמר זאת, חוקקו, בין היתר, חוקים המעגנים את נחיתותם של השחורים, בעיקר במדינות הדרום במטרה לשמר את מעמדם כעבדים. עד היום, קיימים שרידים של חקיקה זו במערכת המשפט האמריקאית. מערכת האכיפה מיישמת כנגד השחורים פרופילאות גזעית. ייצוג גזעני בא לידי ביטוי גם במערכת המשפט וכן, על ידי נציגי מערכת האכיפה ואף שופטים קובעים גזרי הדין מחמירים כנגד הצד השחור וכן, שוטרים אוכפים כנגד שחורים ברמה יתרה.
התנגדות אזרחית הנה שימוש מתמשך בפעולות שאינן אלימות על ידי אזרחים, זאת למרות שהצד הנגדי אינו נמנע מאלימות במטרה להגן על האינטרסים שלו. במקרים של מסעות קולקטיביים מכוונים ומאורגנים של התנגדות לא אלימה לקידום שינוי חברתי כוללים סיבתיות חברתית מפורשת. מארגניהם של קמפיינים אלו והמשתתפים בהם אינם מונעים מאמונות דתיות או רוחניות. אי הציות האזרחי לחוק נובע, למעשה, על הצדקה מוסרית של מרכיבי החוק – ההגיון שעומד בבסיס החוק אמור לשרת את טובת הציבור. לחוק חייב להיות סמכות, המאפשר אכיפה. החוק צריך להיות מחייב. בני האדם אינם מוסריים במהותם, החקיקה האנושית אינה משרתת תמיד את טובת הכלל.
דר' מרטין לותר קינג ג'וניור, היה כומר ופעיל חברתי, אשר הנהיג את מאבקם של המיעוט השחור בארצות – הברית להשגת שיוויון זכויות במהלך שנות ה-50 וה-60 של המאה העשרים. לאחר מלחמת העולם השניה, ארצות הברית פעלה לחיזוק משטרים דמוקרטיים ברחבי העולם. המאבק תחת הנהגתו של קינג למען שיוויון זכויות לשחורים בארצות הברית אופיינה בהתנגדות שאינה אלימה, באי ציות, ובאה לידי ביטוי בעריכת מצעדי מחאה המונים ושביתות שבת. בעקבות פעילותו, הכומר נשלח עשרות פעמים למאסר. קינג נאבק במטרה להביא לביטול אפליית השחורים במקומות העבודה, לביטול ההפרדה במקומות ציבורים. הוא הצליח לאחד את קהילת השחורים, להחרים חנויות של לבנים ונסיעה בתחבורה הציבורית על ידי בני הקהילה. מפגינים נאסרו בהמוניהם. מתנגדיו האשימו אותו בהסתת הציבור האפרו – אמריקני למרד וקראו לו למחות באמצעות שימוש בכלים משפטיים. לכך התווספה האלימות הקשה אותה נקטה המשטרה כנגד המפגינים.
השקפותיו הפלורליסטיות של קינג שאובות מהנצרות, מהיהדות, מהאיסלאם ואף מהגנדניזם. קינג ניתח והטיף בנוגע לבשורה, לתנ"ך ולישו, אך גם בנוגע לדתות שאינן מזוהות עם אברהם אבינו. למעשה, הכרת מגוון הדתות הנה חלק חיוני בתאולוגיה שלו. ניתן לראות בקינג כתאולוג פלורליסט אוניברסלי, כזה שהתאולוגיה שלו אינה אופיינית לסיווגים השונים של יחסיות ושוני. לפיכך, נשאלת השאלה מהי השפעתו של גנדי על אידיאולוגיית המאבק הלא אלים ואי הציות של דר' מרתין לות'ר קינג ג'וניור?